Nhiều doanh nghiệp chốt trả cổ tức tuần (8-12/8): Cao nhất 25%

Doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức từ ngày 8-12/8:

- Ngày 26/8, CTCP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (HOSE: GIL) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/cổ phiếu (CP), ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/8.

- Ngày 31/8, CTCP Pin Ắc-quy Miền nam (HOSE: PAC) trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/8.

- Ngày 31/8, CTCP Xây lắp Phát triển nhà Đà Nẵng (HNX: NDX) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 450 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/8.

- Ngày 15/9, CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền trung (HNX: PCE) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2.500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/8.

- Ngày 30/8, CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa (UPCoM: TID) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/8.

- Ngày 6/9, CTCP Công trình Công cộng Vĩnh Long (UPCoM: VLP) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/8.

- Ngày 8/9, CTCP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu (UPCoM: MTV) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 15/8.

- Ngày 25/8, CTCP Môi trường Đô thị Nghệ An (UPCoM: NAU) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 87 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/8.

- Ngày 25/8, CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (UPCoM: QNW) trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 124 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/8.

- Ngày 25/8, CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi (UPCoM: QNW) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 218 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/8.

- Ngày 30/9, Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCP (UPCoM: MNB) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/8.

- Ngày 22/8, CTCP Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh (UPCoM: FHS) trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 12/8.

- CTCP Licogi 14 (HNX: L14) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 (người sở hữu 100 CP được nhận 15 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/8.

- Ngày 22/8, CTCP Tư vấn Đầu tư mỏ và Công nghiệp - Vinacomin (UPCoM: TVM) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 300 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/8.

- CTCP Lizen (HOSE: LCG) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1 (người sở hữu 10 CP được nhận 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/8.

- Ngày 23/8, CTCP Đầu tư và Phát triển điện Miền trung (HNX: SEB) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/8.

- Ngày 9/9, CTCP Thực phẩm Quốc tế (UPCoM: IFS) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 190 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/8.

- Ngày 9/9, CTCP Đại lý Vận tải SAFI (HOSE: SFI) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 2:1 (người sở hữu 2 CP được nhận 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/8.

- Ngày 19/8, CTCP Thiết bị Bưu điện (HNX: POT) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 526 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/8.

- Ngày 25/8, CTCP Sứ Viglacera Thanh Trì (UPCoM: TVA) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 200 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/8.

- Ngày 30/8, CTCP Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận (UPCoM: BMD) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/8.

- CTCP Đầu tư du lịch và Phát triển thủy sản (HOSE: DAT) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:14 (người sở hữu 100 CP được nhận 14 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/8.

- Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện - CTCP (UPCoM: EMS) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:10 (người sở hữu 100 CP được nhận 10 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/8.

- Ngày 30/8, Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP (UPCoM: VOC) trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/8.

- CTCP Phát triển năng lượng Sơn Hà (HNX: SHE) trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20 (người sở hữu 100 CP được nhận 20 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/8 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/8.