Theo quy hoạch, TP Nha Trang có tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 26.736 ha, phía Bắc giáp thị xã Ninh Hòa, phía Đông giáp biển Đông, phía Tây giáp huyện Diên Khánh, phía Nam giáp huyện Cam Lâm.

Mục tiêu quy hoạch TP Nha Trang là để phát huy thương hiệu thành phố du lịch nghỉ dưỡng biển đối với quốc gia và quốc tế, thông qua nâng cấp chất lượng không gian và du lịch đô thị, hấp dẫn các nhà đầu tư du lịch đẳng cấp quốc tế.

Nha Trang quy hoạch mở rộng thêm hơn 1.300 ha trở thành trung tâm du lịch cả nước
Nha Trang quy hoạch mở rộng thêm hơn 1.300 ha trở thành trung tâm du lịch cả nước. Ảnh minh họa

Từ đó, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, khai thác bền vững tài nguyên du lịch hiện có, với nét nổi bật đặc hữu là chuỗi không gian ven biển, không gian đảo và không gian sinh thái. Đầu tư mới và tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối (cảng biển, các khu kho vận, đường sắt, bến xe đầu mối) và các tuyến giao thông trọng yếu… Tiến tới nâng cao vị thế thương hiệu quốc tế thành phố du lịch nghỉ dưỡng biển. Bước đầu trở thành một thành phố thương mại tài chính tầm vóc quốc gia và khu vực Đông Nam Á.

Quy mô dân số của Nha Trang đến năm 2030 là 630.000 - 640.000 người, đến năm 2040 là 750.000 - 780.000 người. Quy mô đất đai, đến năm 2030, đất xây dựng toàn đô thị của Nha Trang khoảng 9.981 ha, đất dân dụng khoảng 5.873 ha. Đến năm 2040, đất xây dựng toàn đô thị khoảng 11.792 ha, đất dân dụng khoảng 6.713 ha.

Về định hướng phát triển, TP Nha Trang gồm 14 khu vực. Khu 1 sẽ là trung tâm ven biển và phía nam sông Cái, diện tích khoảng 676ha, dân số dự kiến khoảng 140.000 người; là trung tâm du lịch cả nước; trung tâm hành chính - văn hóa - thương mại cấp tỉnh và thành phố.

Khu 2 là khu vực sân bay Nha Trang cũ và vùng phụ cận, diện tích khoảng 263ha, dân số dự kiến khoảng 23.200 người; là trung tâm dịch vụ du lịch, văn phòng, thương mại - tài chính vùng Nam Trung Bộ.

Khu 3 thuộc phường Phước Long, Vĩnh Trường, Vĩnh Nguyên, diện tích khoảng 640ha, dân số dự kiến khoảng 60.500 người; là trung tâm dịch vụ du lịch biển, dịch vụ cảng biển du lịch vùng Nam Trung Bộ.

Khu 4 phía tây đường Lê Hồng Phong, diện tích khoảng 501ha, dân số dự kiến khoảng 70.000 người; là khu đô thị mới đan xen khu dân cư hiện trạng cải tạo chỉnh trang.

Khu 5 là khu đô thị ven biển, phía đông đường sắt - từ bắc sông Cái đến Mũi Kê Gà, diện tích khoảng 1.212ha, dân số dự kiến khoảng 108.800 người; là khu trung tâm đô thị hiện hữu, dịch vụ du lịch ven biển.

Khu 6 từ phía nam núi Cô Tiên (nhỏ) đến phía bắc núi Hòn Ngang (núi Cô Tiên lớn), diện tích khoảng 1.631ha, dân số dự kiến khoảng 16.100 người; là khu trung tâm đô thị hiện hữu, dịch vụ du lịch ven biển.

Khu 7 là khu vực đô thị phía bắc sông Cái và khu vực Hòn Nghê, diện tích khoảng 1.316ha, dân số dự kiến khoảng 47.600 người; là trung tâm giáo dục, y tế, dịch vụ nước khoáng nóng.

Khu 8 là khu vực đô thị phía tây Nha Trang, diện tích khoảng 1.584ha, dân số dự kiến khoảng 109.300 người; là trung tâm khoa học kỹ thuật, nghiên cứu, đào tạo mới.

Khu 9 là khu vực phía nam đường Phong Châu và khu vực núi phía tây sông Tắc, diện tích khoảng 1.966ha, dân số dự kiến khoảng 82.300 người; là khu đô thị - trung tâm hành chính mới, dịch vụ du lịch sinh thái núi, dịch vụ y tế vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Khu 10 thuộc Phước Đồng - Hòn Rớ - phía bắc núi Cù Hin, diện tích khoảng 4.626ha, dân số dự kiến khoảng 64.100 người; là trung tâm giáo dục, thể dục thể thao và dịch vụ du lịch sinh thái.

Khu 11 là khu vực Đồng Bò - Trảng É, diện tích khoảng 810ha, dân số dự kiến khoảng 11.000 người; là khu công nghiệp và dịch vụ logistic.

Khu 12 ở phía tây bắc Quốc lộ 1 - thuộc xã Vĩnh Phương, diện tích khoảng 2.522ha, dân số dự kiến khoảng 8.900 người; là khu vực làng xóm hiện trạng cải tạo, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

Khu 13 xã Vĩnh Lương - phía bắc núi Hòn Ngang, diện tích khoảng 3.828ha, dân số dự kiến khoảng 28.200 người; là khu dân cư hiện hữu, cải tạo, chỉnh trang kết hợp du lịch sinh thái núi.

Khu 14 là khu vực biển thuộc vịnh Nha Trang, biển ven bờ xã Vĩnh Lương và các đảo thuộc TP Nha Trang, diện tích khoảng 3.848ha, dân số dự kiến khoảng 10.000 người; là trung tâm dịch vụ du lịch biển đảo quốc gia và quốc tế kết hợp an ninh quốc phòng.

Theo quy hoạch được duyệt, mô hình, cơ cấu đô thị của thành phố được tổ chức đô thị đa trung tâm, trọng tâm là dải đô thị ven biển và các trung tâm gắn với các khu vực cảnh quan, các trục chính đô thị, các hệ sinh thái đặc thù. Hướng phát triển đô thị: Phát triển mở rộng không gian xây dựng đô thị về phía Bắc, Tây Bắc, phía Tây, phía Nam và phía Đông hướng ra biển ở khu vực Vĩnh Lương, Phước Đồng và trên các đảo. Định hướng phát triển các phân vùng đô thị của thành phố, gồm 14 khu vực, với các định hướng quy hoạch chính về quy mô, diện tích, dân số, tính chất, chức năng; các chỉ tiêu kiểm soát về quy hoạch được quy định tại quy định quản lý quy hoạch theo đồ án…