5726-nhahn
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Tổng công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (Mã chứng khoán NHA - sàn HOSE) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Theo đó, trong năm 2022, Công ty đặt kế hoạch doanh thu là 260 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 46 tỷ đồng. Như vậy, so với thực hiện năm 2021, lợi nhuận năm 2022 ước tính bằng 19,3 lần so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, công ty dự kiến cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 10%.

4834-ahh
Kế hoạch năm 2022 của NHA

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý IV/2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 42,77 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 0,75 tỷ đồng, lần lượt giảm 54,6% và 95,2% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 19,2% về còn 11,4%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp giảm 73,1% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 13,22 tỷ đồng về 4,87 tỷ đồng; chi phí tài chính giảm 36,8%, tương ứng giảm 0,74 tỷ đồng về 1,26 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 65,3%, tương ứng tăng 1,12 tỷ đồng lên 2,84 tỷ đồng; lợi nhuận khác giảm 1,15 tỷ đồng về âm 0,06 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lý giải lợi nhuận giảm, Công ty cho rằng doanh thu quý IV/2021 đến từ hoạt động xây lắp, bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, không có doanh thu bất động sản trong khi cùng kỳ có doanh thu bất động sản dẫn tới lợi nhuận giảm.

Lũy kế trong năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 122,48 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 2,39 tỷ đồng, lần lượt giảm 24,2% và 93,4% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2021, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu là 260 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 50 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính, công ty chưa hoàn thành kế hoạch năm và chỉ hoàn thành 4,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/3, cổ phiếu NHA tăng 1.500 đồng lên 63.000 đồng/cổ phiếu.

5005-bamhn
Diễn biến giá cổ phiếu NHA thời gian gần đây (Nguồn: TradingView)