Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ (SNB) vừa công bố báo cáo thua lỗ 132,5 tỷ franc Thụy Sỹ (141,54 tỷ USD) trong năm 2022, phù hợp với các dự kiến tạm thời vừa công bố vào tháng 1/2023.

Trụ sở Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ. (Nguồn: Getty Images)

Khoản lỗ lớn nhất trong lịch sử 115 năm của SNB là do giá trị các khoản đầu tư của SNB sụt giảm vì thị trường trái phiếu và chứng khoán đi xuống trong năm 2022.

Việc đồng franc Thụy Sỹ mạnh lên cũng có tác động tiêu cực, làm giảm tỷ lệ nắm giữ vốn của SNB và lợi nhuận thu được từ các khoản đầu tư nước ngoài khi được chuyển thành đồng franc Thụy Sỹ.

SNB dự kiến sẽ đưa ra chính sách tiền tệ tiếp theo vào ngày 23/3.

Nhà kinh tế Alessandro Bee của UBS nhận định rằng ngay cả khi vốn chủ sở hữu bị mất hoàn toàn thì điều này sẽ không thay đổi chính sách tiền tệ của SNB trong ngắn hạn vì SNB có thể hoạt động mà không cần vốn chủ sở hữu.