Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB - Mã chứng khoán MSB) vừa công bố nghị quyết về việc triển khai tăng vốn điều lệ năm 2024.

Theo đó, ngân hàng dự kiến phát hành thêm tối đa 600 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 30% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận 30 cổ phiếu mới), giúp vốn điều lệ tăng từ 20.000 tỷ đồng lên 26.000 tỷ đồng. Dự kiến thời gian thực hiện là trong năm 2024, sau khi có chấp thuận của cơ quan quản lý Nhà nước.

Nguồn vốn sử dụng để tăng vốn điều lệ là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, bao gồm lợi nhuận sau thuế năm 2023 sau khi đã trích lập đầy đủ các quỹ và lợi nhuận những năm trước để lại (gần 8.000 đồng theo báo cáo tài chính hợp nhất 2023).

Theo giải trình của MSB mục đích phát hành là nhằm củng cố vị thế cạnh tranh, nhờ tăng quy mô vốn điều lệ, củng cố bộ đệm vốn và nâng cao các chỉ tiêu an toàn tài chính, hỗ trợ nguồn vốn tín dụng trung và dài hạn, nâng cấp cơ sở vật chất và đầu tư hệ thống cho ngân hàng.

Do tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nên tỷ lệ sở hữu của các cổ đông lớn tại MSB không thay đổi. Theo công bố của ngân hàng, đến ngày 31/3, MSB có một cổ đông lớn trong nước là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), nắm 6,05% vốn điều lệ. VNPT dự kiến sẽ nhận thêm hơn 36 triệu cổ phiếu từ đợt phát hành này.

MSB sắp tăng vốn lên 26.000 tỷ đồng
MSB sắp tăng vốn lên 26.000 tỷ đồng. Ảnh minh họa

MSB hiện có 6 cổ đông nước ngoài sở hữu từ 2% đến dưới 5% vốn điều lệ, nắm tổng cộng 23,89% vốn. Những cổ đông nước ngoài khác nắm 6,07% vốn của ngân hàng. Các cổ đông nước ngoài dự kiến sẽ nhận thêm gần 180 triệu cổ phiếu từ đợt phát hành trên.

Về tình hình kinh doanh tại MSB, kết thúc quý 1/2024, ngân hàng này ghi nhận trước thuế 1.530 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến cuối tháng 3/2024, tổng tài sản của MSB đạt gần 278.800 tỷ đồng, mở rộng thêm 4,4% so với đầu năm, trong đó, cho vay khách hàng đạt 156.160 tỷ đồng, tăng trưởng 4,7%. Tiền gửi khách hàng hiện ở mức hơn 137.800 tỷ đồng, tăng 4,1%.

Về chất lượng tài sản, tổng nợ xấu nội bảng của MSB ở mức 4.959 tỷ đồng, tăng 15,8% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu/cho vay theo đó tăng từ mức 2,87% lên 3,17% khi kết thúc quý 1/2024.