Theo đó, tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 của MB Bank, phương án phát hành ESOP đã được thông qua nhưng chưa triển khai mà lùi đến năm nay.

MB tăng vốn điều lệ lên hơn 53.000 tỷ đồng

Với phương án hát hành trên, MB Bank đã phát hành xong toàn bộ 19,2 triệu cổ phiếu ESOP đã đăng ký, giúp vốn điều lệ tăng thêm 192,4 tỷ đồng. Giá bán cổ phiếu ESOP là 10.000 đồng/cp.

Những cổ phiếu ESOP mới sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 5 năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành. Khi kết thúc năm thứ 3, 50% số cổ phiếu sẽ được giải tỏa và khi kết thúc năm thứ 5 là 100%

Như vậy, MBBank hoàn thành phát hành cổ phiếu ESOP, vốn điều lệ của MB đã tiến ngay sát VietinBank (53.700 tỷ đồng), cao thứ 5 toàn ngành ngân hàng.

MB còn có kế hoạch cho năm 2024, tăng vốn khác là phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (thêm gần 8.000 tỷ đồng) và chào bán cổ phiếu riêng lẻ (thêm 620 tỷ đồng). Tổng vốn điều lệ của MB sau khi hoàn thành tất cả những kế hoạch trên sẽ là 61.643 tỷ đồng.