Cụ thể, Khu công nghiệp Lộc Sơn có 50 dự án đầu tư (10 dự án FDI), trong đó có 47 dự án có thuê đất với tổng diện tích đất sử dụng 112,9579 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy 94,68% diện tích đất công nghiệp đã bồi thường giải phóng mặt bằng và 84,17% diện tích đất công nghiệp toàn khu; 2 dự án thuê lại nhà xưởng và 1 dự án thuê văn phòng để đặt trụ sở.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Lộc Sơn - Phú Hội với tổng diện tích là 47,5 ha.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cũng đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp trực tiếp cho 20 doanh nghiệp, với tổng diện tích là 46,8443 ha.

Sản xuất hoa chậu tại Công ty Dalat Hasfarm, một doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh
Sản xuất hoa chậu tại một doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Báo Lâm Đồng

Khu công nghiệp Phú Hội hiện có 33 dự án đầu tư (trong đó có 12 dự án FDI) còn hiệu lực với tổng diện tích 61,84 ha - đạt tỷ lệ lấp đầy 96,7 % diện tích đất công nghiệp đã bồi thường giải phóng mặt bằng và 85,76% diện tích đất công nghiệp toàn khu.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Lộc Sơn - Phú Hội với tổng diện tích là 39,75 ha; diện tích còn lại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp trực tiếp cho doanh nghiệp.

Cần biết rằng, trong năm 2021, theo Sở Kế hoạch Đầu tư Lâm Đồng, địa bàn chỉ có 1 dự án vốn đầu tư FDI tại Khu Công nghiệp Phú Hội, với tổng vốn đăng ký đầu tư 46 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2020, bằng 33,3% về số dự án, 19,9% về vốn và 10,3% về diện tích.

Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 101 dự án vốn đầu tư nước ngoài (FDI), với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 12.170,76 tỷ đồng (tương đương 550,95 triệu USD), quy mô diện tích 2.245,19 ha. Trong đó, có 96 dự án có vốn đầu tư nước ngoài đi vào hoạt động với vốn đầu tư thực hiện là 9.371,09 tỷ đồng (tương đương 431,377 triệu USD), bằng 78,29% tổng vốn đầu tư đăng ký. Số dự án, quy mô và vốn đầu tư còn có thể cao hơn nữa sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát và các giải pháp thu hút đầu tư của chính quyền hiệu quả.