Cụ thể, giá xăng RON 95-III được điều chỉnh tăng 490 đồng/lít, lên mức 23.810 đồng/lít; xăng E5 RON92 có giá bán lẻ là 22.800 đồng/lít, tăng 380 đồng/lít so với giá hiện hành.

Giá dầu diesel 0.05S tăng 250 đồng/lít, lên mức 20.500 đồng/lít; Dầu hỏa có mức bán lẻ là 20.710 đồng/lít, tăng thêm 240 đồng/lít; dầu mazut có mức giá 15.270 đồng/lít sau khi tăng thêm tới 720 đồng/lít.

Tại kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương-Tài chính quyết định thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (BOG) đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 300 đồng/lít (kỳ trước 250 đồng/lít), xăng RON95 ở mức 300 đồng/lít (kỳ trước 200 đồng/lít); dầu diezel ở mức 300 đồng/lít (kỳ trước 500 đồng/lít); dầu hỏa ở mức 300 đồng/lít (như kỳ trước); dầu mazut ở mức 0 đồng/kg (như kỳ trước). Không chi Quỹ BOG đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu (như kỳ trước).

Giá xăng tăng cao hơn dự đoán của doanh nghiệp trước đó.. Ảnh minh họa
Giá xăng tăng cao hơn dự đoán của doanh nghiệp trước đó. Ảnh minh họa

Như vậy, sau 1 kỳ giảm giá ngày 1/3, giá xăng dầu trong nước đã tăng trở lại. Mức tăng này cao hơn với so dự báo trước đó (tăng từ 100-200 đồng/lít) được đưa ra bởi các doanh nghiệp.

Theo Bộ Công Thương, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 01/3/2023 và kỳ điều hành ngày 13/3/2023 là: 96.361 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 2,180 USD/thùng, tương đương tăng 2,31% so với kỳ trước); 100.253 USD/thùng xăng RON95 (tăng 2.324 USD/thùng, tương đương tăng 2,37% so với kỳ trước); 104,331 USD/thùng dầu hỏa (tăng 1.821 USD/thùng, tương đương tăng 1,78% so với kỳ trước); 103.145 USD/thùng dầu diesel (tăng 3.195 USD/thùng, tương đương tăng 3,20% so với kỳ trước); 453,495 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 29,003 USD/tấn, tương đương tăng 6,83% so với kỳ trước).