Kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt gần 210 tỷ USD
Kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt gần 210 tỷ USD

Theo Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 4 (từ 1/4/2022 – 15/4/2022) kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt gần 15,3 tỷ USD, giảm mạnh xấp xỉ 21% so với nửa cuối tháng 3/2022.

Trong nửa đầu tháng 4/2022, có 4 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD gồm: dệt may với 1,47 tỷ USD; máy móc, thiết bị đạt 1,73 tỷ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với 1,78 tỷ USD; điện thoại và linh kiện với 2,74 tỷ USD.

Tính chung từ đầu năm 2022 đến 15/4/2022, kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 104,34 tỷ USD, tăng 14,42% so với cùng kỳ năm 2021.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu trong nửa đầu tháng 4/2022 đạt 16,89 tỷ USD, giảm 2,5% so với nửa cuối tháng 3/2022. Như vậy, tính từ đầu năm đến 15/4/2022, tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước đạt 104,48 tỷ USD, tăng 16,37% so với cùng kỳ năm 2021.

Tính từ đầu năm 2022 đến nửa đầu tháng 4/2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đã đạt gần 210 tỷ USD.

Với kết quả trên, trong nửa đầu tháng 4/2022, Việt Nam nhập siêu gần 1,6 tỷ USD. Điều này khiến cho lũy kế từ đầu năm 2022 đến 15/4/2022 cán cân thương mại thâm hụt hơn 100 triệu USD.