Tại Hội nghị lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa đã thảo luận, thống nhất về chủ trương đầu tư dự án mới theo đề xuất của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh.

Theo đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã thông qua 2 nghị quyết về danh mục các dự án cần thu hồi đất và danh mục dự án thu hồi đất để chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong đó có 2 dự án là khu đô thị mới cao cấp Tu Bông và khu đô thị mới cao cấp Đầm Môn.

Khánh Hòa: Xây dựng 2 khu đô thị lấn biển ở Bắc Vân Phong
Khánh Hòa xây dựng 2 khu đô thị lấn biển ở Bắc Vân Phong. Ảnh minh họa

Hai dự án khu đô thị mới cao cấp nói trên thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ (khu đô thị có quy mô sử dụng đất từ 300ha trở lên hoặc quy mô dân số từ 50.000 người trở lên) và đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến thẩm định của các bộ, ngành và tỉnh Khánh Hòa về hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Trong đó, Dự án KĐT mới cao cấp Tu Bông có tổng vốn đầu tư hơn 42.257 tỷ đồng, trong đó vốn góp từ liên danh Công ty TNHH Mặt trời Hạ Long và Công ty CP Mặt trời Vân Đồn 6.338 tỷ đồng và vốn huy động hơn 35.919 tỷ đồng. Dự án có thời hạn hoạt động 70 năm, tiến độ thực hiện từ quý II/2024 đến quý IV/2034.

Đối với dự án KĐT mới cao cấp Đầm Môn có tổng vốn đầu tư là 25.543 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là liên danh Công ty CP Tập đoàn Mặt trời và Công ty TNHH Xây dựng Dân dụng Phú Quốc hơn 3.831 tỷ đồng và vốn huy động hơn 21.712 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm, tiến độ thực hiện từ quý I/2024 đến quý IV/2034.

Theo kết luận của Tỉnh ủy Khánh Hòa, việc triển khai 2 dự án nói trên là cụ thể hóa chủ trương Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị nhằm phát triển Khu Kinh tế Vân Phong trở thành động lực phát triển của tỉnh và khu vực Nam Trung Bộ, huyện Vạn Ninh trở thành đô thị du lịch biển cao cấp, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 Khánh Hòa là thành phố trực thuộc Trung ương.

Về 2 dự án nói trên, Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng có kết luận, trong đó lưu ý về nhiều nội dung, như việc lấn biển (giải trình cụ thể, rõ hơn về căn cứ pháp lý, quy hoạch và thực trạng khu vực lấn biển), hình thức lựa chọn nhà đầu tư, đánh giá cụ thể hơn về hiệu quả đầu tư, tác động dự án đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh (về giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách)....

Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh thực hiện tốt việc triển khai dự án với quyết tâm cao nhất, các thủ tục liên quan được xử lý nhanh nhất, tuyệt đối tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Bên cạnh đó, phải chú trọng việc an dân, an sinh xã hội; phương án và công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, chuyển đổi nghề nghiệp của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, nghiêm túc, khoa học, đúng quy định.