Khánh Hòa đã xóa 'đất ở không hình thành đơn vị ở' tại 15 dự án
Khánh Hòa đã xóa 'đất ở không hình thành đơn vị ở' tại 15 dự án. Ảnh minh họa

Theo đó, ông Tuân khẳng định, về pháp luật đất đai, việc cấp đất này là sai. “Sai thì bây giờ xử lý thế nào?”, ông Tuân đặt câu hỏi và cho biết, tỉnh Khánh Hòa đã tích cực xử lý. Hiện nay, tỉnh Khánh Hòa xóa loại đất này tại hơn 15 dự án.

Đối với những dự án chưa tiến hành hoặc đang trong quá tình triển khai, ông Tuân cho biết, tinh thần là cần giải quyết tạm trú cho người dân để các cháu có điều kiện vào học tại các trường học, chứ không thể để các cháu thất học.

Đối với các dự án chuyển cho nhà đầu tư thứ cấp, tỉnh Khánh Hòa đang chờ Nghị quyết riêng của Quốc hội, trên cơ sở kết luận của Bộ Chính trị về việc giải quyết những vấn đề tồn đọng sau thanh tra, kiểm tra…

“Cái này tỉnh Khánh Hòa phải chờ đợi ý kiến của Trung ương chứ không thể chuyển ngay sang đất ở trong điều kiện hạ tầng mới chỉ bố trí cho căn hộ du lịch”, ông Tuân thông tin.

Theo ông Tuân, đối với căn hộ du lịch, tuy là có Nghị quyết 10 của Chính phủ, nhưng tỉnh Khánh Hòa rất khó khăn khi cấp tài sản trên đất, hay nói cách khác là căn hộ. “Ví dụ, tôi mua căn hộ du lịch, về mặt pháp lý thì chỉ có căn hộ đó thôi chứ tài sản gắn với đất là không có”, ông Tuân dẫn chứng và cho biết, việc cấp cho căn hộ đó phải đảm bảo đúng với thời gian hoạt động của dự án.

“Không thể tự nhiên có tòa nhà cao đến 40 tầng, với 2.000 hộ dân, mà nay chuyển qua đất ở được. Vì nếu như vậy thì xe cộ để đâu, dân cư sinh sống ra sao, rồi y tế, chợ búa thế nào”, ông Tuân nêu thực tế.

“Đất ở không hình thành đơn vị ở” là loại đất không có trong Luật Đất đai. Tuy nhiên, trước đây, tỉnh Khánh Hòa đã cấp phép cho nhiều dự án, nhất là tại khu vực Bãi Dài, Cam Ranh. Sau khi các cơ quan Trung ương chỉ ra việc cấp đất này là không đúng quy định, tỉnh Khánh Hòa phải tiến hành các bước xóa bỏ.