KCN Nam Tân Uyên bị xử lý về thuế gần 1,8 tỷ đồng
Ảnh minh hoạ

Cục Thuế tỉnh Bình Dương vừa Quyết định xử phạt CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (mã chứng khoán NTC) do đã kê khai sai thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trong đó, xử phạt hơn 286 triệu đồng; truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp là 1,430 tỷ đồng (272,13 triệu đồng năm 2021 và 1,158 tỷ đồng năm 2022); và tiền chậm nộp là 49,11 triệu đồng.

Tổng cộng, số tiền CTCP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên phải nộp lên đến gần 1,8 tỷ đồng.

KCN Nam Tân Uyên bị xử lý về thuế gần 1,8 tỷ đồng

Về tình hình kinh doanh, doanh thu thuần quý 1/2023 của NTC đạt 58 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Song, lãi ròng gần 80 tỷ đồng, giảm 2%.

Hiện NTC chưa tổ chức ĐHĐCĐ thường niên cũng như chưa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2023. Còn năm 2022, NTC thực hiện được 268 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ 1% so cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm gần 13% về còn 256 tỷ đồng.

Tính tới 31/3/2023, tổng tài sản của Nam Tân Uyên tăng 1,5% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 59,7 tỷ đồng, lên 4.120,5 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tài sản dài hạn khác ghi nhận 1.797,2 tỷ đồng, chiếm 43,6% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 1.158,4 tỷ đồng, chiếm 28,1% tổng tài sản; đầu tư tài chính dài hạn ghi nhận 489,3 tỷ đồng, chiếm 11,9% tổng tài sản…