eMagazine
INFOGRAPHICS Toàn cảnh KTXH 10 tháng: Nhiều điểm sáng

09:52 | 01/11/2022

Kinh tế - xã hội nước ta tháng 10 và 10 tháng năm 2022 tiếp tục đà phục hồi, phát triển nhanh và mạnh với nhiều điểm sáng, nổi bật là kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm…

INFORGRAPHIC Toàn cảnh KTXH 10 tháng: Nhiều điểm sáng - Ảnh 1.

INFORGRAPHIC Toàn cảnh KTXH 10 tháng: Nhiều điểm sáng - Ảnh 2.

INFORGRAPHIC Toàn cảnh KTXH 10 tháng: Nhiều điểm sáng - Ảnh 3.

INFORGRAPHIC Toàn cảnh KTXH 10 tháng: Nhiều điểm sáng - Ảnh 4.

INFORGRAPHIC Toàn cảnh KTXH 10 tháng: Nhiều điểm sáng - Ảnh 5.

INFORGRAPHIC Toàn cảnh KTXH 10 tháng: Nhiều điểm sáng - Ảnh 6.

INFORGRAPHIC Toàn cảnh KTXH 10 tháng: Nhiều điểm sáng - Ảnh 7.

INFORGRAPHIC Toàn cảnh KTXH 10 tháng: Nhiều điểm sáng - Ảnh 8.

INFORGRAPHIC Toàn cảnh KTXH 10 tháng: Nhiều điểm sáng - Ảnh 9.

INFORGRAPHIC Toàn cảnh KTXH 10 tháng: Nhiều điểm sáng - Ảnh 10.

INFORGRAPHIC Toàn cảnh KTXH 10 tháng: Nhiều điểm sáng - Ảnh 11.

INFORGRAPHIC Toàn cảnh KTXH 10 tháng: Nhiều điểm sáng - Ảnh 12.

INFORGRAPHIC Toàn cảnh KTXH 10 tháng: Nhiều điểm sáng - Ảnh 13.

Nguồn: Trung tâm Thông tin chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

https://media.chinhphu.vn/inforgraphic-toan-canh-ktxh-10-thang-nhieu-diem-sang-102221031083211446.htm

https://media.chinhphu.vn/inforgraphic-toan-canh-ktxh-10-thang-nhieu-diem-sang-102221031083211446.htm