eMagazine
[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2023

12:41 | 02/09/2023

Dưới đây là Infographic về tình hình khách du lịch tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2023, trong đó có số liệu về lượng khách quốc tế đến, khách du lịch nội địa, tổng thu từ khách du lịch.
[Infographic] Tình hình khách du lịch tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2023

https://sohuutritue.net.vn/infographic-tinh-hinh-khach-du-lich-thang-8-va-8-thang-dau-nam-2023-d179771.html

https://sohuutritue.net.vn/infographic-tinh-hinh-khach-du-lich-thang-8-va-8-thang-dau-nam-2023-d179771.html