HPG sẽ phát hành hơn 581 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần

Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán HPG) sẽ phát hành 581.478.570 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là gần 5.815 tỷ đồng.

Tỷ lệ thực hiện quyền: 10% (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu HPG được nhận 1 cổ phiếu mới).

Nguồn vốn phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu của HPG tại thời điểm 31/12/2023 căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán bao gồm các nguồn với thứ tự thực hiện lần lượt: Thặng dư vốn cổ phần (3.211.560.416.270 đồng) và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (dự kiến 2.603.225.283.730 đồng).

Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Khi tính số cổ phiếu mà cổ đông được hưởng nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ dược làm tròn theo nguyên tắc bỏ đi phần số lẻ thập phân.

Ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền: 24/5/2024

Tổng số cổ phiếu đã phát hành của HPG là 5.814.785.700 cổ phiếu. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành 5.814.785.700 cổ phiếu HPG. Số lượng cổ phiếu quỹ: Không.

Sau phát hành, dự kiến vốn điều lệ của Hoà Phát sẽ tăng từ 58.148 tỷ lên 63.963 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày hôm qua 9/5, cổ phiếu HPG giảm 0,81% và đóng cửa ở mức 30.450 đồng/cổ phiếu. Tính từ đầu năm đến nay, thị giá HPG tăng 8,94%, trong đó giá đóng cửa cao nhất là 31.150 đồng/cổ phiếu (ngày 5/3) và giá đóng cửa thấp nhất là 27.100 đồng/cổ phiếu (ngày 15/1).