Hơn 50 đại học công bố điểm chuẩn, nhiều ngành khiến thí sinh 'choáng váng'
Hơn 50 đại học công bố điểm chuẩn, nhiều ngành khiến thí sinh 'choáng váng'

Khối trường kinh tế có điểm chuẩn vượt trội, cao hơn năm ngoái 0,5-3 điểm. Đại học Ngoại thương lấy từ 28,05 đến 28,55 với các ngành tính theo thang 30 và 36,75 đến 39,35 với ngành theo thang 40.

Đại học Kinh tế quốc dân lấy 26,85-28,3 với ngành theo thang 30 và cao nhất 37,55 với ngành thang điểm 40. Đại học Thương mại điểm chuẩn các ngành cũng cao hơn năm ngoái, lấy 25,8-27,45. HV Tài chính điểm chuẩn cũng từ 26,1.

Khối các trường Y – dược điểm cũng khá cao. Những ngành hot cũng trên 26 điểm.

Cục Đào tạo, Bộ Công an đã công bố điểm chuẩn vào các trường Công an năm 2021. Theo đó, điểm chuẩn cao hơn năm trước, mức điểm chuẩn cao nhất lên tới 30,34 điểm.

Đây là tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển, một số ngành lấy thang 40 vì có môn hệ số 2.

Cụ thể:

STT

Trường

Điểm chuẩn (thấp nhất - cao nhất)

1

Đại học Ngoại thương (Hà Nội)

28,05-28,55 (thang 30) 36,75-39,35 (thang 40)

2

Đại học Kinh tế quốc dân (Hà Nội)

26,85-37,55

3

Học viện Ngân hàng (Hà Nội)

24,3-27,55

4

Đại học Thương mại (Hà Nội)

25,8-27,45

5

Đại học Bách khoa Hà Nội

23,25-28,43

6

Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội)

23,55-28,75

7

Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội)

18-26,55

8

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội)

18,2-30

9

Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội)

34-38,45 (thang 40)

10

Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội)

32,65-36,2 (thang 40)

11

Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội)

20,25-27,6

12

Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội)

21,25-24,65

13

Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội)

25,35-28,15

14

Khoa Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội)

25,5-27,75

15

Khoa Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội)

22-26,2

16

Khoa Các khoa học liên ngành (Đại học Quốc gia Hà Nội)

24,55-26,15

17

Khoa Quản trị Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội)

18,5-22,75

18

Học viện Tài chính (Hà Nội)

35,13-36,22 (có môn hệ số 2) 26,1-26,95

19

Đại học Xây dựng Hà Nội

16-25,35

20

Đại học Sư phạm Hà Nội

16-28,53

21

Đại học Giao thông Vận tải (Hà Nội)

15,4-26,35

22

Đại học Y Dược Hải Phòng

22,35-26,9

23

Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

21-26,1

24

Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (Vĩnh Phúc)

20-32,5 (thang 40)

25

Đại học Mỏ - Địa chất (Hà Nội)

15-22,5

26

Học viện Cảnh sát nhân dân (Hà Nội)

23,09-29,75

27

Học viện An ninh nhân dân (Hà Nội)

20,25-29,99

28

Học viện Chính trị Công an nhân dân (Hà Nội)

24,4-30,34

29

Đại học An ninh nhân dân (TP HCM)

22,41-29,51

30

Đại học Cảnh sát nhân dân (TP HCM)

23,61-28,26

31

Đại học Phòng cháy chữa cháy (Hà Nội)

21,43-26,96

32

Đại học Kỹ thuật hậu cần công an nhân dân (Bắc Ninh)

21,14-27,98

33

Học viện Ngoại giao

27-36,9

34

ĐH Dược Hà Nội

26,05-26,25

35

Đại học Điện lực (Hà Nội)

16-24,25

36

Đại học Công đoàn

21-26,1

37

Đại học Công nghệ TP HCM

18-22

38

Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM

1-24

39

Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP HCM)

25,1-27,55

40

Đại học Quốc tế Sài Gòn

17-18

41

Đại học Quốc tế Hồng Bàng (TP HCM)

15-22

42

Đại học Nha Trang (Khánh Hòa)

15-24

43

Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP HCM)

17-28

44

Đại học Thủy lợi (TP HCM)

16-25,5

45

Học viện Ngoại giao (TP HCM)

27-36,9

46

Đại học Luật TP HCM

24,5-28,5

47

ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

21,35-27,35

48

Học viện Quốc tế

23,1-27,86

49

Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP HCM)

24,1-27,65

50

Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP HCM)

15-25,75

51

Đại học An Giang (Đại học Quốc gia TP HCM)

16-23,5

52

Đại học Kinh tế TP HCM

16-27,5

53

Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP HCM)

22-28

54

ĐH Hồng Đức

15-30,5