Hải Phòng đấu giá 54 lô đất ở

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (thuộc Sở Tư pháp TP. Hải Phòng) tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 54 lô đất vào mục đích làm nhà ở tại thôn Bắc, thôn Hạ, thôn Hạ 1, xã An Hưng; xứ đồng Chu Me, thôn Phú La, xã An Hoà và xứ đồng Cửa Kho, thôn Kiến Phong, xã Đồng Thái, huyện An Dương, TP. Hải Phòng.

Theo thông báo đấu giá, 54 lô đất vào mục đích làm nhà ở tại thôn Bắc, thôn Hạ, thôn Hạ 1, xã An Hưng; xứ đồng Chu Me, thôn Phú La, xã An Hoà và xứ đồng Cửa Kho, thôn Kiến Phong, xã Đồng Thái, huyện An Dương có tổng diện tích 7.193,01 m2. Tổng giá khởi điểm của các lô đất là 62.624.296.610 đồng. Tổng tiền đặt trước là 12.524.859.322 đồng.

Hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hải Phòng. Người có tài sản đấu giá là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện An Dương.

Hồ sơ đấu giá được bán từ ngày 7 - 22/9/2023. Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến vào ngày 25/9/2023.