Hải Phát Invest (HPX) chuyển từ lãi sang lỗ hơn 60 tỷ đồng sau kiểm toán

Cụ thể, doanh thu năm 2022 sau kiểm toán là 1.210 tỷ đồng, giảm hơn 25% so với con số tự lập. So với năm 2021, doanh thu năm 2022 theo đó giảm hơn 200 tỷ đồng.

Trừ giá vốn, lợi nhuận gộp năm qua của HPX thậm chí giảm phân nửa, xuống còn 253 tỷ đồng - giảm 27% so với năm 2021. Dù chi phí hoạt động cũng điều chỉnh giảm, song HPX vẫn lỗ sau thuế hơn 58 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số lãi tự lập là 142 tỷ.

Theo lý giải của Đầu tư Hải Phát, lợi nhuận chuyển từ lãi sang lỗ sau kiểm toán là do một số khách hàng thay đổi mục tiêu đầu tư và đã thoả thuận với công ty để thanh lý hợp đồng đã mua hàng/nhận chuyển nhượng.

Luỹ kế trong năm 2022, Đầu tư Hải Phát ghi nhận doanh thu giảm 14,6% so với cùng kỳ, về 1.210,37 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ giảm 124,2%, tương ứng giảm 310,33 tỷ đồng, về lỗ 60,41 tỷ đồng.

Với việc ghi nhận lỗ trong năm 2022, tính tới 31/12/2022, lợi nhuận luỹ kế chưa phân phối của Đầu tư Hải Phát chỉ còn 154,3 tỷ đồng.

Được biết, mặc dù hết thời gian công bố Báo cáo kiểm toán bán niên năm 2023 nhưng Đầu tư Hải Phát vẫn chưa thực hiện được. Trong đó, đối với Báo cáo tự lập quý II/2023, luỹ kế 6 tháng đầu năm 2023, công ty ghi nhận doanh thu đạt 895,85 tỷ đồng, tăng 54,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ ghi nhận 52,2 tỷ đồng, tăng 59,4% so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 48,1%, về chỉ còn 20,3%.

Trước đó, tháng 4/2023, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đỗ Quý Hải (Chủ tịch HĐQT Đầu tư Hải Phát) số tiền gần 1,26 tỷ đồng và đình chỉnh giao dịch có thời hạn 4 tháng do có hành vi vi phạm không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Trong đó, ngày 30/11/2022, ông Đỗ Quý Hải đã bán 6.279.600 cổ phiếu HPX, nhưng không báo cáo trước khi thực hiện giao dịch.

Tương tự, cơ quan này vừa quyết định xử phạt 512,94 triệu đồng và đình chỉ giao dịch 4 tháng đối với bà Chu Thị Lương do có hành vi vi phạm hành chính là Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Trong đó, ngày 30/11/2022, bà Chu Thị Lương đã bán 2.564.700 cổ phiếu HPX nhưng không báo cáo trước khi thực hiện giao dịch.

Đồng thời, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng phạt ông Đỗ Quý Đường 206,48 triệu đồng và đình chỉ giao dịch 4 tháng do có hành vi vi phạm hành chính là không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Trong đó, ngày 30/11/2022, ông Đỗ Quý Đường bán 1.032.400 cổ phiếu HPX, nhưng không báo cáo trước khi thực hiện giao dịch.

Ngày 12/4/2023 là hạn thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 5 của mã trái phiếu HPXH2224001 cho 34 trái chủ nhưng công ty mới chỉ thanh toán đúng hạn cho 33/34 trái chủ.

Được biết, trái phiếu mã HPXH2224001 được phát hành ngày 12/1/2022, đáo hạn ngày 12/1/2024, mệnh giá 350 tỷ đồng, lãi suất 10%/năm và đơn vị lưu ký là CTCP Chứng khoán Navibank.

Trước đó, Đầu tư Hải Phát cho biết ngày 24/3/2023 là kỳ tính lãi thứ 5 của mã trái phiếu HPXH2123011 cho 31 trái chủ. Tuy nhiên, tới hạn thanh toán, công ty vẫn chưa thanh toán cho trái chủ.

Công ty cho biết đã làm việc và thống nhất với các trái chủ về việc đã thanh toán đúng hạn tiền lãi cho 29/31 trái chủ; đối với 2 trái chủ còn lại, hai bên thống nhất về việc thanh toán đầy đủ tiền lãi trước ngày 31/3.

Theo tìm hiểu, trái phiếu mã HPXH2123011 được phát hành ngày 24/12/2021, kỳ hạn 24 tháng (đáo hạn 24/12/2023) với mệnh giá 450 tỷ đồng và lãi suất 10%/năm.