Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất và toàn bộ thiết bị, máy móc, dây chuyền sản xuất container của Công ty CP Container quốc tế CAS (tỉnh Hải Dương).

Theo thông báo, tài sản bán đấu giá là quyền sử dụng 150.000 m2 đất SKK (thời hạn sử dụng đến ngày 16/12/2035) theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số BA 631316 ngày 8/4/2011 do UBND tỉnh Hải Dương cấp cho Công ty CP Container quốc tế CAS và tài sản gắn liền với đất. Ngoài ra, tài sản còn bao gồm toàn bộ thiết bị, máy móc, dây chuyền sản xuất container, động sản khác của Công ty CP Container quốc tế CAS.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tài sản hiện nay được Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương xử lý để thực hiện Bản án số 01/2020/KDTM-ST ngày 20/1/2020 của Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương và Bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 25/2022/KDTM-PT, số 25/2022/KHTM-PT ngày 26/10/2022 của Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Khách hàng tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá từ ngày 23 - 24/8/2023 tại Khu công nghiệp Lai Vu, huyện Kim Thành (tỉnh Hải Dương).

Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất là hơn 268,083 tỷ đồng. Tiền đặt trước tham gia đấu giá là 50 tỷ đồng.

Khách hàng tham gia đấu giá là tổ chức có đủ năng lực pháp luật dân sự; có ngành nghề kinh doanh phù hợp với dự án đầu tư; không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án trước đó; chấp nhận giá khởi điểm, thực hiện quy chế của cuộc đấu giá tài sản do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương ban hành có thể đăng ký tham gia đấu giá tài sản. Mỗi khách hàng chỉ được đăng ký mua một hồ sơ tham gia đấu giá.

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán và tiếp nhận từ ngày 14/8 đến 15h30 ngày 28/8/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương. Thời gian tiếp nhận phiếu trả giá bỏ vào hòm phiếu từ 8h ngày 14/8 đến 16h30 ngày 28/8/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương.

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp, phương thức trả giá lên. Thời gian tổ chức công bố giá vào sáng ngày 31/8/2023 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương, số 7/109, Phạm Ngũ Lão­, thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương).