Cụ thể, thông tin từ Cục CT&BVNTD, Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 0312812021, đăng ký lần đầu ngày 28/05/2014 tại Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, đăng ký thay đổi gần nhất (lần thứ 7) ngày 28 tháng 02 năm 2022; Địa chỉ trụ sở chính tại 141 đường Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 007/QLCT-GCN ngày 22/12/2014, gia hạn lần thứ 01 ngày 20/12/2019.

Với những vi phạm pháp luật về kinh doanh đa cấp Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam bị xử phạt vi phạm hành chính 170 triệu đồng
Với những vi phạm pháp luật về kinh doanh đa cấp Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam bị xử phạt vi phạm hành chính 170 triệu đồng.

Về cơ bản, Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam đã tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp. Tuy nhiên, Công ty vẫn còn một số vấn đề tồn tại, hạn chế như sau:

Không thực hiện đúng thủ tục sửa đổi bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp với cơ quan có thẩm quyền khi có thay đổi thông tin liên quan đến người đại diện theo pháp luật; Hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương khi chưa được Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ cấp xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; Thực hiện không đúng quy trình ký kết hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp theo đúng quy tắc hoạt động đã đăng ký; Không giám sát, để người tham gia vi phạm quy định quy tắc hoạt động của Công ty.

Cục CT&BVNTD đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 170 triệu đồng đối với Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam về các vi phạm nêu trên.

Còn đối với Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam, Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp ngày 15/01/2015, gia hạn lần thứ nhất ngày 14/01/2020. Về cơ bản, Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam đã tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp.

235 triệu đồng đối với Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam.
Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam bị xử phạt 235 triệu đồng với những vi phạm pháp luật về kinh doanh đa cấp.

Tuy nhiên, tương tự như Công ty TNHH Unicity Marketing Việt Nam, Công ty TNHH Nu Skin Enterprises cũng hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh Phú Thọ khi chưa được Sở Công Thương cấp xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; không thực hiện đúng quy trình ký hợp đồng theo quy tắc hoạt động đã đăng ký; ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp với người tham gia không đáp ứng điều kiện; thực hiện đào tạo cơ bản cho người tham gia khi không có đào tạo viên đáp ứng điều kiện; có vận hành hệ thống công nghệ thông tin quản lý người tham gia nhưng không đảm bảo đúng với hồ sơ đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 235 triệu đồng đối với Công ty TNHH Nu Skin Enterprises Việt Nam.