Sở LĐTBXH Hà Nội dự báo tiền thưởng Tết của người lao động một số ngành nghề sẽ giảm so với năm trước.
Sở LĐTBXH Hà Nội dự báo tiền thưởng Tết của người lao động một số ngành nghề sẽ giảm so với năm trước.

Dự báo tiền lương tăng 6-7%; tiền thưởng Tết nhiều ngành giảm sâu

Vừa qua, Sở LĐTBXH thành phố Hà Nội đã có thông tin về dự báo tình hình tiền lương, thưởng Tết trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2022.

Theo đó, trong bối cảnh dịch bệnh cơ bản được kiểm soát cùng với việc triển khai các giải pháp thích ứng an toàn trong tình hình mới, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp những tháng đầu năm 2022 đã có nhiều khởi sắc.

Với việc, Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, trong đó quy định mức lương tối thiểu tháng trả cho người lao động tăng bình quân xấp xỉ là 6%, do vậy, Sở LĐTBXH thành phố Hà Nội dự báo tiền lương bình quân chung của người lao động năm 2022 tăng khoảng từ 6 – 7% so với năm 2021.

Theo quy định của pháp luật, người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Tuy nhiên, do tình hình kinh tế thế giới có nhiều diễn biến phức tạp đã tác động trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp thiếu hoặc không có đơn hàng trong những tháng cuối năm phải cắt giảm giờ làm, giảm chỗ làm việc.

Do vậy, Sở LĐTBXH thành phố Hà Nội dự báo tiền thưởng Tết của người lao động trong một số ngành nghề bị tác động sẽ giảm hơn so với năm 2021. Trong đó, mức giảm sâu thuộc về các ngành nghề may, da giày, điện tử, chế biến gỗ.

Hà Nội: Thưởng Tết nhiều ngành giảm sâu

Bảo đảm tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi cho người lao động

Thực hiện chỉ đạo của Bộ LĐTBXH và ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về việc nắm bắt tình hình lương, thưởng tết của các doanh nghiệp, Sở LĐTB&XH thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 4793/LĐTBXH-LĐTLBHXH ngày 1/12/2022 gửi Ban quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc, UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, tổng hợp tình hình lương, thưởng Tết của các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị gửi báo cáo về Sở LĐTBXH thành phố Hà Nội để tổng hợp báo cáo UBND thành phố Hà Nội, Bộ LĐTBXH trước ngày 25/12/2022.

Hiện nay Sở LĐTBXH thành phố Hà Nội đang tích cực phối hợp, đôn đốc các đơn vị tổng hợp gửi báo cáo. Sau khi có số liệu cụ thể Sở LĐTBXH thành phố Hà Nội sẽ báo cáo UBND thành phố và Bộ LĐTBXH.

Bên cạnh đó, để đảm bảo chế độ, quyền lợi của người lao động, Sở LĐTBXH thành phố Hà Nội cũng đã phối hợp Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp, người sử dụng lao động trên địa bàn rà soát, thực hiện đúng các thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế của doanh nghiệp. Nhất là các nội dung về tiền lương, tiền thưởng và các chế độ phúc lợi khác đối với người lao động theo quy định.