Hà Nội sẽ thanh tra Handico và nhiều đơn vị quản lý nhà

Mới đây, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội giao Ban cán sự Đảng UBND TP chỉ đạo Thanh tra thành phố thanh tra, kiểm tra công tác quản lý vận hành các quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước tại Ban Quản lý các công trình nhà ở và công sở thuộc Sở Xây dựng; Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng và Phát triển nhà Hà Nội (Handico); Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội; báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Thành ủy.

Thời gian qua, việc quản lý, sử dụng quỹ nhà chuyên dùng ở Hà Nội còn nhiều tồn tại, hạn chế nên hiệu quả sử dụng và hiệu quả kinh tế thấp, không tương xứng với giá trị cũng như số lượng nhà đất.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký quyết định phê duyệt Đề án “Quản lý, sử dụng và khai thác hiệu quả tài sản công của thành phố Hà Nội giai đoạn 2023-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030”. Đề án nêu rõ về thực trạng quản lý, sử dụng, khai thác tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố.

Liên quan đến quỹ nhà chuyên dùng, UBND thành phố cho biết đã chỉ đạo các sở, ngành, doanh nghiệp được giao quản lý tiến hành rà soát. Theo đó, toàn thành phố có 840 địa điểm với diện tích hơn 178 ngàn m2, hơn 155 ngàn m2 đất. Hiện, Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội quản lý chủ yếu, với 803 địa điểm. Đáng chú ý, trong số này, có tới 403 địa điểm nhà chuyên dùng có tồn tại, vướng mắc, vi phạm.

Trong quỹ nhà chung cư tái định cư, thành phố cho biết tổng diện tích kinh doanh dịch vụ là hơn 85 ngàn m2. Trong đó, hơn 47 ngàn m2 đã cho thuê; hơn 1.200 m2 đã bố trí làm phòng sinh hoạt cộng đồng; 744 m2 bị một số hộ dân và doanh nghiệp sử dụng trái phép; hơn 35 ngàn m2 diện tích kinh doanh dịch vụ còn trống. Về quỹ diện tích tầng 1 nhà chung cư thương mại các chủ đầu tư phải bàn giao cho thành phố, còn tới 88/132 địa điểm, diện tích hơn 47 ngàn m2 chủ đầu tư chưa thu hồi được từ đơn vị, cá nhân đang thuê…

Theo tổng hợp của Sở Xây dựng, số nợ còn phải thu từ các quỹ nhà thuộc sở hữu nhà nước của thành phố là hơn 884 tỉ đồng. Trong số này, nợ khó thu, theo thống kê là hơn 492 tỉ đồng. Đáng chú ý, khoản nợ xấu, nợ khó đòi, khả năng thu hồi rất thấp lên tới hơn 382 tỉ đồng, gồm: quỹ nhà chuyên dùng hơn 291 tỉ đồng; quỹ nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước gần 2 tỉ đồng; diện tích kinh doanh dịch vụ quỹ nhà tái định cư gần 89 tỉ đồng.

UBND TP Hà Nội chỉ rõ công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng quỹ nhà chuyên dùng của thành phố không được duy trì thường xuyên. Nhiều trường hợp có vi phạm như cho thuê lại, liên doanh liên kết, chuyển ở, cải tạo lại, cơi nới, xây dựng thêm khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Một số trường hợp tranh chấp, vướng mắc diện tích. Đơn vị quản lý vận hành chưa có biện pháp chấn chỉnh, chưa kịp thời báo cáo để xử lý theo quy định.

Theo UBND TP Hà Nội, không ít địa điểm nhà đất có vị trí, lợi thế thương mại giá trị cao chưa được đưa vào khai thác sử dụng. Nhiều địa điểm nhà chuyên dùng, nhà ở thuộc sở hữu nhà nước bị bỏ trống trong thời gian dài dẫn đến nhiều công trình nhà xuống cấp, hư hỏng, nguy hiểm. Việc tổ chức thanh lý hợp đồng thuê nhà và tiến hành chuyển giao nhà, đất cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đối với một số trường hợp còn chậm…

Đề án đặt mục tiêu, trong giai đoạn 2023-2025, toàn bộ tài sản công của thành phố được cập nhật đầy đủ và chính xác theo quy định trên phần mềm quản lý. Thành phố sẽ chấm dứt tình trạng sử dụng tài sản công để cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết không đúng quy định. Toàn bộ tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết được cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án.