Hà Nam 'khai tử' hai dự án nhà ở gần 1.600 tỷ đồng

UBND tỉnh Hà Nam đã đăng tải quyết định chấm dứt hiệu lực quyết định chủ trương đầu tư và các quyết định liên quan chấp thuận nhà đầu tư đối với hai dự án có tổng vốn đầu tư gần 1.600 tỷ đồng trên địa bàn.

UBND tỉnh Hà Nam chấm dứt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở đô thị tại phường Bạch Thượng, phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên đã được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư ngày 1/4/2022.

Lý do chấm dứt hiệu lực là do nhà đầu tư – Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ Thương mại Việt Phát quyết định chấm dứt hoạt động dự án theo quy định.

Kể từ ngày UBND tỉnh ban hành quyết định chấm dứt chủ trương đầu tư và các quyết định liên quan đến việc chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án được UBND tỉnh phê duyệt không còn giá trị.

Được biết, Dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở đô thị tại phường Bạch Thượng, phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên được triển khai trên diện tích 44,67ha, tiến độ thực hiện từ năm 2022 – 2026. Tổng chi phí thực hiện dự kiến 1.145,55 tỷ đồng. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm.

UBND tỉnh Hà Nam cũng chấm dứt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư mới kết hợp chỉnh trang dân cư hiện trạng khu vực phía Bắc tổ dân phố Đôn Lương đã được UBND tỉnh chấp thuận ngày 8/6/2022.

Lý do chấm dứt do nhà đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà 7 quyết định chấm dứt hoạt động dự án.

Khu dân cư mới kết hợp chỉnh trang dân cư hiện trạng khu vực phía Bắc tổ dân phố Đôn Lương tại phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên có chi phí thực hiện hơn 450 tỷ đồng, diện tích khu đất thực hiện dự án gần 20ha. Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2022 – 2027.