Cụ thể, giá xăng E5RON92 tăng 438 đồng/lít, giá bán không cao hơn 18.426 đồng/lít. Xăng RON95-III tăng 370 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.531 đồng/lít.

Dầu hoả là 13.820 đồng một lít, tăng 570 đồng. Dầu diesel là 14.770 đồng một lít, tăng 450 đồng. Dầu madut tăng 250 đồng, lên 14.270 đồng một kg.

Theo Liên bộ Công thương - Tài chính tại kỳ điều hành lần này, nếu không tiếp tục chi Quỹ bình ổn giá, giá các loại xăng dầu sẽ tăng so với giá hiện hành khoảng 756 đồng/lít/kg-2.337 đồng/lít/kg.

Giá xăng ngày 12/5 Giá xăng tăng lên mức cao nhất trong 15 tháng
Giá xăng ngày 12/5 tăng lên mức cao nhất trong 15 tháng qua.

Được biết, cơ quan điều hành cđã chi 1.900 đồng từ quỹ để bù cho mỗi lít xăng E5 RON 92; 1.050 đồng với mỗi lít xăng RON 95. Mức chi dầu madut là 500 đồng một kg, dầu diesel và dầu hoả là 400 đồng mỗi lít. Cùng đó, mức trích Quỹ bình ổn các mặt hàng xăng dầu về 0 đồng một lít, kg.

Ngoài ra, để hạn chế mức tăng giá bán lẻ xăng dầu trong nước, góp phần bình ổn giá hàng hóa trên thị trường, hỗ trợ cho đời sống, sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp còn nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Liên Bộ Công thương – Tài chính quyết định tiếp tục không trích lập Quỹ Bình ổn giá (BOG) đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu; tiếp tục chi Quỹ BOG ở mức cao đối với tất cả các loại xăng dầu.

Như vậy, đây là lần tăng giá thứ 2 liên tiếp tính từ tháng 4 đến nay. Trong đó giá xăng E5 RON 92 tăng thêm 620 đồng một lít, xăng RON 95 đã tăng thêm 560 đồng một lít.