Giá vé máy bay nội địa Vietnam Airlines ngày 5/8

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại (đã bao gồm thuế và phí) chặng phổ biến, cụ thể:

Chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng đang dao động trong khoảng 1.860.000 - 2.450.000 đồng/ người lớn. Chiều ngược lại Đà Nẵng - Hà Nội có giá dao động khoảng 940.000 - 2.450.000 đồng/ người lớn.

Chặng bay Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh đang dao động trong khoảng 1.980.000 - 3.300.000 đồng/ người lớn. Chiều ngược lại TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá dao động khoảng 1.580.000 - 3.300.000 đồng/ người lớn.

Giá vé máy bay nội địa Bamboo Airways ngày 5/8

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại (đã bao gồm thuế và phí) chặng phổ biến, cụ thể:

Chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng đang dao động trong khoảng 1.400.000 - 1.770.000 đồng/ người lớn. Chiều ngược lại Đà Nẵng - Hà Nội có giá dao động khoảng 1.110.000 - 2.250.000 đồng/ người lớn.

Chặng bay Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh đang dao động trong khoảng 1.950.000 - 2.800.000 đồng/ người lớn. Chiều ngược lại TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá dao động khoảng 1.500.000 - 3.580.000 đồng/ người lớn.

Giá vé máy bay ngày 5/8: Tuyến Bắc - Nam tăng giá

Giá vé máy bay nội địa Vietjet Air ngày 5/8

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại (đã bao gồm thuế và phí) chặng phổ biến, cụ thể:

Chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng và ngược lại đang dao động trong khoảng 1.400.000 - 2.400.000 đồng/ người lớn. Chiều ngược lại Đà Nẵng - Hà Nội có giá dao động trong khoảng 880.000 - 2.400.000 đồng/ người lớn.

Chặng bay Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh đang dao động trong khoảng 1.360.000 - 2.700.000 đồng/ người lớn. Chiều ngược lại TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá dao động trong khoảng 1.460.000 - 3.500.000 đồng/ người lớn.

Giá vé máy bay nội địa Vietravel Airlines ngày 5/8

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại (đã bao gồm thuế và phí) chặng phổ biến, cụ thể:

Chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng và ngược lại đang dao động trong khoảng 1.150.000 - 1.250.000 đồng/ người lớn. Chiều ngược lại Đà Nẵng - Hà Nội có giá dao động trong khoảng 760.000 - 1.250.000 đồng/ người lớn.

Chặng bay Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh đang dao động khoảng 1.520.000 đồng/ người lớn và đã gần hết chỗ. Chiều ngược lại TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá dao động khoảng 1.660.000 đồng/ người lớn, số lượng còn hạn chế.