Giá vé máy bay nội địa Vietnam Airlines ngày 1/9

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại (đã bao gồm thuế và phí) chặng phổ biến, cụ thể:

Chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng đang dao động trong khoảng 1.670.000 - 1.980.000 đồng/ người lớn và chỉ còn 3 chuyến. Chiều ngược lại Đà Nẵng - Hà Nội hiện đã hết chỗ.

Chặng bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đang dao động trong khoảng 1.000.000 - 3.530.000 đồng/ người lớn. Chiều ngược lại TP Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá dao động khoảng 1.730.000 - 2.670.000 đồng/ người lớn.

Giá vé máy bay nội địa Bamboo Airways ngày 1/9

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại (đã bao gồm thuế và phí) chặng phổ biến, cụ thể:

Chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng đang dao động trong khoảng 1.770.000 - 2.260.000 đồng/ người lớn.. Chiều ngược lại Đà Nẵng - Hà Nội có giá dao động khoảng 970.000 - 1.400.000 đồng/ người lớn.

Chặng bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đang dao động trong khoảng 1.220.000 - 3.480.000 đồng/ người lớn. Chiều ngược lại TP Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá dao động khoảng 1.700.000 - 3.580.000 đồng/ người lớn.

Giá vé máy bay ngày 1/9: Giá vé hạ nhiệt, có chuyến chỉ 700.000 đồng

Giá vé máy bay nội địa Vietjet Air ngày 1/9

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại (đã bao gồm thuế và phí) chặng phổ biến, cụ thể:

Chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng đang dao động trong khoảng 1.580.000 - 1.685.000 đồng/ người lớn. Chiều ngược lại Đà Nẵng - Hà Nội có giá dao động trong khoảng 715.000 - 1.200.000 đồng/ người lớn.

Chặng bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đang dao động trong khoảng 875.000 - 1.700.000 đồng/ người lớn. Chiều ngược lại TP Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá dao động khoảng 1.300.000 - 2.930.000 đồng/ người lớn.

Giá vé máy bay nội địa Vietravel Airlines ngày 1/9

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại (đã bao gồm thuế và phí) chặng phổ biến, cụ thể:

Chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng đang dao động trong khoảng 1.560.000 - 1.700.000 đồng/ người lớn và đã gần hết chỗ. Chiều ngược lại Đà Nẵng - Hà Nội có giá dao động trong khoảng 615.000 - 1.000.000 đồng/ người lớn.

Chặng bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đang dao động trong khoảng 1.230.000 đồng/ người lớn. Chiều ngược lại TP Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá dao động khoảng 1.665.000 đồng/ người lớn và đã gần hết chỗ.