Giá vé máy bay nội địa Vietnam Airlines ngày 12/8

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại (đã bao gồm thuế và phí) chặng phổ biến, cụ thể:

Chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng đang dao động trong khoảng 1.500.000 - 2.500.000 đồng/ người lớn. Chiều ngược lại Đà Nẵng - Hà Nội có giá dao động khoảng 930.000 - 2.300.000 đồng/ người lớn.

Chặng bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đang dao động trong khoảng 1.800.000 - 2.450.000 đồng/ người lớn. Chiều ngược lại TP Hồ Chí Minh - Hà Nội hiện đã hết chỗ.

Giá vé máy bay nội địa Bamboo Airways ngày 12/8

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại (đã bao gồm thuế và phí) chặng phổ biến, cụ thể:

Chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng đang dao động trong khoảng 1.650.000 - 2.450.000 đồng/ người lớn. Chiều ngược lại Đà Nẵng - Hà Nội có giá dao động khoảng 970.000 - 1.650.000 đồng/ người lớn.

Chặng bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đang dao động trong khoảng 1.220.000 - 3.500.000 đồng/ người lớn. Chiều ngược lại TP Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá dao động khoảng 1.010.000 - 3.300.000 đồng/ người lớn.

Giá vé máy bay ngày 12/8: Thị trường ổn định ngày mưa bão

Giá vé máy bay nội địa Vietjet Air ngày 12/8

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại (đã bao gồm thuế và phí) chặng phổ biến, cụ thể:

Chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng đang dao động trong khoảng 1.100.000 - 2.280.000 đồng/ người lớn. Chiều ngược lại Đà Nẵng - Hà Nội có giá dao động trong khoảng 780.000 - 1.600.000 đồng/ người lớn.

Chặng bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đang dao động trong khoảng 1.200.000 - 1.850.000 đồng/ người lớn. Chiều ngược lại TP Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá dao động trong khoảng 1.100.000 - 1.850.000 đồng/ người lớn.

Giá vé máy bay nội địa Vietravel Airlines ngày 12/8

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại (đã bao gồm thuế và phí) chặng phổ biến, cụ thể:

Chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng đang có giá khoảng 950.000 đồng/ người lớn và gần hết chỗ. Chiều ngược lại Đà Nẵng - Hà Nội có giá dao động trong khoảng 670.000 - 750.000 đồng/ người lớn.

Chặng bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đang có giá khoảng 1.660.000 đồng/ người lớn và gần hết chỗ. Chiều ngược lại TP Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá khoảng 765.000 đồng/ người lớn, số lượng còn hạn chế.