Giá vé máy bay nội địa Vietnam Airlines ngày 11/11

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại (đã bao gồm thuế và phí) chặng phổ biến, cụ thể:

Chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng đang dao động trong khoảng 2.099.000- 2.496.000 đồng/người lớn và hiện đã gần hết chỗ. Chiều ngược lại Đà Nẵng - Hà Nội đang dao động trong khoảng 1.602.000- 2.380.000 đồng/người lớn và hiện đã gần hết chỗ.

Chặng bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đang dao động trong khoảng 1.969.000 - 3.576.000 đồng/người lớn. Chiều ngược lại TP Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá dao động khoảng 3.179.000 - 3.576.000 đồng/ người lớn và hiện đã gần hết chỗ.

Giá vé máy bay nội địa Bamboo Airways ngày 11/11

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại (đã bao gồm thuế và phí) chặng phổ biến, cụ thể:

Chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng đang dao động trong khoảng 2.359.000 - 2.538.000 đồng/người lớn.. Chiều ngược lại Đà Nẵng - Hà Nội có giá dao động khoảng 1.862.000 - 2.300.000 đồng/người lớn. Cả 2 chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng của Bamboo Airway đều đã gần hết chỗ.

Chặng bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đang dao động trong khoảng 2.477.000 - 5.053.000 đồng/người lớn. Chiều ngược lại TP Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá dao động khoảng 3.569.000 - 3.618.000 đồng/ người lớn.

Giá vé máy bay ngày 11/11: Giá vé tăng mạnh, Vietravel Airlines cháy vé cuối tuần
Giá vé máy bay ngày 11/11: Giá vé tăng mạnh, Vietravel Airlines cháy vé cuối tuần

Giá vé máy bay nội địa Vietjet Air ngày11/11

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại (đã bao gồm thuế và phí) chặng phổ biến, cụ thể:

Chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng đang dao động trong khoảng 1.198.920 - 2.388.000 đồng/người lớn và hiện đã gần hết vé. Chiều ngược lại Đà Nẵng - Hà Nội có giá dao động trong khoảng 907.320 - 2.160.120 đồng/người lớn và đã gần hết chỗ

Chặng bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đang dao động trong khoảng 1.848.000 - 2.749.800 đồng/người lớn. Chiều ngược lại TP Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá dao động trong khoảng 3.468.000 đồng/người lớn và hiện đã gần hết chỗ.

Giá vé máy bay nội địa Vietravel Airlines ngày 11/11

Mức giá vé hạng phổ thông bay nội địa từ miền Bắc vào miền Trung, miền Nam và ngược lại (đã bao gồm thuế và phí) chặng phổ biến, cụ thể:

Chặng bay khứ hồi Hà Nội - Đà Nẵng trong ngày hôm nay hiện đã hết chỗ.

Chặng bay Hà Nội - TP Hồ Chí Minh trong ngày hôm nay đã hết chỗ. Chiều ngược lại TP Hồ Chí Minh - Hà Nội có giá dao động khoảng 3.113.640 đồng/người lớn và đã gần hết chỗ.