Tổng cục Thuế cho biết, theo quy định tại Nghị định số 52/2021/NĐ-CP thì người nộp thuế thuộc đối tượng gia hạn nộp giấy đề nghị gia hạn chậm nhất là ngày 30/7/2021. Tuy nhiên, trước những khó khăn và ảnh hưởng do dịch Covid-19 kéo dài, Tổng Cục thuế (Bộ Tài chính) đã có những chính sách hỗ trợ các cá nhân và doanh nghiệp như giảm thuế phí, gia hạn thời hạn nộp thuế...

Theo đó, tính đến ngày 23/6/2021, đã có tổng số 52.384 người nộp thuế đề nghị gia hạn với tổng số thuế, tiền thuê đất được gia hạn là 33.032 tỷ đồng.

Gia hạn hơn 33.000 tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất
Gia hạn hơn 33.000 tỷ đồng tiền thuế và tiền thuê đất

Trong khi đó, tại Nghị định quy định thời gian gia hạn cụ thể như sau: gia hạn 5 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2021 và quý I, quý 2 năm 2021; gia hạn 4 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng tháng 7 năm 2021, gia hạn 3 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng tháng 8 năm 2021; gia hạn 3 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp quý I, quý II của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân năm 2021 chậm nhất là ngày 31/12/2021; gia hạn 06 tháng tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021.

Dự kiến tổng số thuế và tiền thuê đất được gia hạn theo chính sách giãn, hoãn thời hạn nộp thuế tại dự thảo Nghị định là 115.000 tỷ đồng. Nghĩa là tổng số thu ngân sách nhà nước trong các tháng được gia hạn giảm tương ứng 115.000 tỷ đồng.