Thông tin từ Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tình hình đăng ký kinh doanh quý I đã có những dấu hiệu cải thiện so với cùng kỳ năm 2023.

Cụ thể, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 3 tháng đầu năm 2024 đạt 59.848 doanh nghiệp, tăng 5,1% so với cùng kỳ năm 2023. Con số này gấp 1,2 lần mức bình quân giai đoạn 2019-2023 (49.837 doanh nghiệp).

Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường: 73.978, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, 72% doanh nghiệp lựa chọn hình thức tạm ngừng kinh doanh trong ngắn hạn.

Gần 60.000 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 3 tháng đầu năm 2024
Gần 60.000 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong 3 tháng đầu năm 2024. Ảnh minh họa

Doanh nghiệp thành lập mới trong 3 tháng đầu năm 2024 đạt 36.244 doanh nghiệp, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2023 và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động đạt 23.604 doanh nghiệp, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng số lao động đăng ký trong 3 tháng đầu năm 2024 tăng 21,9% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 258.750 lao động, tăng 21,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Tính riêng tháng 3/2024, cả nước có 14.116 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký là 113.462 tỷ đồng, giảm 0,7% về số doanh nghiệp và giảm 22,1% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2023.

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 3/2024 là 104.423 người, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Tháng 3/2024, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, đạt 3.020 doanh nghiệp, giảm 52% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, mặc dù, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường trong quý 1/2024 cho thấy sự phục hồi sau đợt suy giảm kể từ năm 2020 tới nay, tuy nhiên, những khó khăn trong cộng đồng kinh doanh vẫn đang tiếp tục.

Cụ thể, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 3 tháng đầu năm 2024 ghi nhận mức giảm 4,3% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 724.507 tỷ đồng. Trong đó, số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới là 332.175 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2023.

Song, số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động lại giảm 12,1% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 392.332 tỷ đồng. Trong 3 tháng đầu năm, có 9.761 doanh nghiệp đang hoạt động đăng ký tăng vốn, giảm 8,1% so với cùng kỳ.

Các ngành ghi nhận số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm so với cùng kỳ năm 2023:

+ Kinh doanh bất động sản (giảm 2,0%);

+ Dịch vụ việc làm; du lịch; cho thuê máy móc thiết bị, đồ dùng và các dịch vụ hỗ trợ khác (giảm 3,3%);

+ Khoa học, công nghệ; dịch vụ tư vấn, thiết kế; quảng cáo và chuyên môn khác (giảm 4,6%);

+ Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm (giảm 5,6%);

+ Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội (giảm 5,7%);

+ Dịch vụ lưu trú và ăn uống (giảm 11,7%)…

Tuy nhiên, trong 3 tháng đầu năm 2024 số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường đã tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2023, lên 73.978 doanh nghiệp. Trong đó, số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh là 53.365 doanh nghiệp, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Phần lớn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh trong 3 tháng đầu năm nay có thời gian hoạt động ngắn, dưới 5 năm với 23.879 doanh nghiệp, tập trung chủ yếu ở quy mô nhỏ (dưới 10 tỷ đồng) với 47.834 doanh nghiệp.

Số doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể là 15.530 doanh nghiệp, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm 2023. Các doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể tập trung chủ yếu ở quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Số doanh nghiệp giải thể là 5.083 doanh nghiệp, tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2023, 72,5% các doanh nghiệp này có thời gian hoạt động ngắn dưới 5 năm và tập trung chủ yếu ở quy mô vốn từ 0 - 10 tỷ đồng.