FLC bị cưỡng chế thuế do quá hạn nộp thuế gần 680 tỷ đồng

Theo Cục thuế Hà Nội, do Tập đoàn FLC có số tiền quá hạn nộp hơn 678 tỷ đồng, buộc phải cưỡng chế thuế theo quy định tại Luật Quản lý thuế. Trong quyết định hồi tháng 7/2023, tập đoàn có số tiền quá hạn nộp là hơn 590 tỷ đồng.

Tập đoàn FLC đã không chấp hành nộp theo thông báo của Cục thuế Hà Nội, thông báo của Chi cục thuế Khu vực TP Sầm Sơn- Quảng Xương, thông báo của Cục thuế tỉnh Quảng Bình và thông báo của Ban quản lý Khu kinh tế TP Quy Nhơn.

Mặt khác, FLC còn nhận được các quyết định của Cục thuế TP Hà Nội về việc cưỡng thuế thi hành quyết định hành chính bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản ở các ngân hàng. Trong trường hợp tài khoản còn ít hơn số tiền cưỡng chế, các ngân hàng vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi để trích tiếp khi những tài khoản này phát sinh giao dịch có.

Tổng số tiền cưỡng chế gần 90 tỷ đồng. Trong số này có khoảng 61 tỷ đồng là tiền thuế thu nhập doanh nghiệp, 14 tỷ đồng là thuế thu nhập cá nhân và phần còn lại chủ yếu là tiền chậm nộp.

Trong một diễn biến khác, cây đây một tuần FLC vừa tổ chức phiên họp cổ đông bất thường tuy nhiên không thành công. Theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông được FLC công bố trước cuộc họp, số lượng cổ đông đến tham dự chỉ có 94 người, số cổ phiếu của cổ đông đến tham dự này chiếm 227 triệu cổ phiếu, chỉ tương đương 32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do đó, FLC không đủ điều kiện tổ chức ĐHĐCĐ bất thường do không đủ 50% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo kế hoạch ban đầu, cuộc họp bất thường trên được tổ chức để Tập đoàn trình cổ đông thông qua đơn từ nhiệm của 2 thành viên Hội đồng quản trị, một thành viên Ban kiểm soát và thông tin về kết quả tái cơ cấu cũng như kế hoạch kinh doanh năm 2024.

Trên thị trường chứng khoán, chuyển “nhà” từ HoSE sang UpCOM nhưng vẫn vi phạm hàng loạt quy định về công bố thông tin, cổ phiếu FLC hiện vẫn đang rơi vào trường hợp bị đình chỉ giao dịch.

Ban lãnh đạo FLC cho biết, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, năm 2022 cũng như các báo cáo tài chính quý và bán niên 2023 đến nay vẫn chưa được phát hành do công ty và đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY chưa đạt sự đồng thuận về ý kiến kiểm toán.

FLC hiện là một trong những doanh nghiệp có số lượng nhà đầu tư đông đảo nhất thị trường với 64.179 cổ đông. Trong đó cựu chủ tịch HĐQT Trịnh Văn Quyết có tỷ lệ sở hữu lớn nhất với 30,34% vốn.