Theo đó, UBCKNN vừa ban hành Quyết định số 197 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Saigon Glory, địa chỉ trụ sở chính tại Số 1, đường Phạm Ngũ Lão, hường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP HCM vì một số vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán.

'Ém' thông tin phải công bố theo quy định Saigon Glory bị phạt 92,5 triệu đồng

Saigon Glory không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023; Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu bán niên 2023, Tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023;

Cùng với đó, Công ty gửi nội dung công bố thông tin định kỳ cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội không đúng thời hạn đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2021; báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021; Báo cáo tài chính bán niên 2021; Báo cáo tài chính năm 2021; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2021, Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Saigon Glory (địa chỉ trụ sở chính tại số 1, đường Phạm Ngũ Lão, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) thành lập năm 2018; lĩnh vực hoạt động chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.