Theo dự toán do UBND TP Thủ Đức và các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi lập thì đơn giá bồi thường, hỗ trợ được tạm tính như sau: Đơn giá bồi thường đất ở từ 18, 720 triệu đồng/m2 đến 40,149 triệu đồng/m2; đất trồng cây lâu năm có đơn giá bồi thường và hỗ trợ chuyển đổi nghề từ 3,840 triệu đồng/m2 đến 8,208 triệu đồng/m2; đất trồng cây hàng năm từ 3,2 triệu đồng/m2 đến 6 triệu đồng/m2.

Sở TN&MT TP HCM lưu ý đơn giá bồi thường nêu trên chỉ là đơn giá tạm tính. Khi triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, UBND TP Thủ Đức và các huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi sẽ hợp đồng với đơn vị tư vấn độc lập thẩm định đơn giá đất cụ thể để trình Hội đồng thẩm định giá đất Thành phố và UBND TP phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Dự kiến đến ngày đến ngày 1/3/2023 UBND TP sẽ ban hành quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án đối với đất nông nghiệp và những trường hợp đồng thuận thu hồi đất trước hạn đối với đất ở; 10 ngày sau quyết định có hiệu lực.

Từ ngày 11/3/2023, các địa phương ảnh hưởng của dự án sẽ thực hiện công tác chi trả và vận động đối tượng bị thu hồi đất nông nghiệp bản giao mặt bằng.

Sơ đồ các tuyến vành đai xung quanh TP.HCM. Ảnh: Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.
Sơ đồ các tuyến vành đai xung quanh TP.HCM. Ảnh: Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi

Sở TN&MT cho biết, tuyến đường Vành đai 3 trên địa bàn TP HCM dài khoảng 47,51 km, đi qua 4 địa phương gồm TP Thủ Đức, huyện Củ Chi; huyện Bình Chánh. Diện tích đất chiếm dụng 397,3ha, số hộ bị ảnh hưởng khoảng 1.670 trường hợp. Trong đó, số trường hợp có nhà đất bị giải tỏa trắng là 663 trường hợp gồm số trường hợp đủ điều kiện tái định cư khoảng 410 và không đủ điều kiện tái định cư khoảng 253.

Địa bàn huyện Củ Chi có chiều dài 6,9km, diện tích ảnh hưởng 50,78ha. Phạm vi thu hồi đất qua 2 xã gồm Bình Mỹ và Tân Thạnh Đông với số hộ bị ảnh hưởng khoảng 418 trường hợp. Trong đó có 45 trường hợp có nhà đất bị giải tỏa trắng, 18 trường hợp đủ điều kiện tái định cư.

Địa bàn huyện Hóc Môn có chiều dài 11,33km, diện tích ảnh hưởng 98,89ha. Phạm vi thu hồi đất qua 4 xã gồm: Tân Hiệp, Tân Thới Nhì, Xuân Thới Sơn, Xuân Thới Thượng. Số hộ bị ảnh hưởng khoảng 275 trường hợp. Số trường hợp có nhà đất bị giải tỏa trắng là 75 trường hợp, trong đó khoảng 25 trường hợp đủ điều kiện tái định cư.

Địa bàn huyện Bình Chánh có chiều dài 14,75 km, diện tích ảnh hưởng 146,24ha. Phạm vi thu hồi đất qua 3 xã gồm: Phạm Văn Hai, Lê Minh Xuân, Bình Lợi. Số trường họp có nhà đất bị giải tỏa trắng là 175 trường hợp, trong đó có khoảng 128 trường hợp đủ điều kiện tái định cư.