Ngày 12/12/2022, Thanh tra Chính phủ ban hành Kết luận Thanh tra số 2211/KL-TTCP về việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại tỉnh Hà Nam giai đoạn 2012-2018. Sau đó, Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 249/VPCP-VI gửi Thanh tra Chính phủ; Bộ Giao thông vận tải; UBND tỉnh Hà Nam về Kết luận Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản tại tỉnh Hà Nam.

Theo Thanh tra Chính phủ, tại dự án san nền, hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Kiện Khê I (Khu công nghiệp Thanh Liêm), UBND tỉnh thực hiện cơ chế hỗ trợ một phần chi phí đầu tư san nền, hạ tầng kỹ thuật không đúng quy định 164 tỷ đồng.

Cụ thể, dự án Nhà máy Hoa Sen Hà Nam hơn 76,7 tỷ đồng; Nhà máy sữa Nutifood Hà Nam 31,2 tỷ đồng; Nhà máy Number One Hà Nam 50,4 tỷ đồng và Nhà máy sản xuất dược phẩm Hoa Thiên Phú 5,7 tỷ đồng).

Ngoài ra, Chủ đầu tư Nhà máy Number One Hà Nam còn nợ 80,9 tỷ đồng tiền chi phí san nền, hạ tầng kỹ thuật phải nộp tính từ năm 2016.

Ngày 18/6/2021, UBND tỉnh ban hành các quyết định thu hồi số tiền 164 tỷ đồng hỗ trợ không đúng đối tượng. Đến tháng 8/2021, Chủ đầu tư dự án Nhà máy Number One Hà Nam đã nộp toàn bộ số tiền ưu đãi không đúng quy định và số tiền nợ chi phí san nền 80,9 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, tiền chậm nộp đối với số tiền 80,9 tỷ đồng từ tháng 10/2016 – 3/8/2021 (hơn 4 năm), UBND tỉnh vẫn chưa xác định theo quy định để yêu cầu chủ đầu tư thực hiện.

Không những thế, UBND tỉnh áp dụng không thống nhất mức tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất đối với 4 dự án có cùng điều kiện thuê đất tại Cụm công nghiệp Kiện Khê I thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Nutifood bị Thanh tra Chính phủ “điểm danh” nhận hỗ trợ không đúng quy định. Ảnh minh họa
Nutifood bị Thanh tra Chính phủ “điểm danh” nhận hỗ trợ không đúng quy định. Ảnh minh họa

Đối với các dự án thuê đất tại Cụm Công nghiệp Kiện Khê I, UBND tỉnh Hà Nam áp dụng không thống nhất mức tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất đối với các dự án có cùng điều kiện thuê đất thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Trong đó, áp dụng mức tỷ lệ 0,5% để tính đơn giá thuê đất đối với Dự án Nhà máy sữa Nutifood Hà Nam và mức 1% đối với các dự án Nhà máy Hoa Sen Hà Nam, Nhà máy dược phẩm Hoa Thiên Phú là thiếu công bằng giữa các dự án tại cụm công nghiệp.

Dự án đầu tư nhà máy Hoa Sen Hà Nam và Dự án đầu tư nhà máy sản xuất dược phẩm Hoa Thiên Phú (nay là Dự án đầu tư nhà máy thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, thuốc, bao bì áp dụng công nghệ cao) chậm tiến độ sử dụng đất theo quy định nhưng UBND tỉnh Hà Nam chưa thực hiện gia hạn thời gian sử dụng đất và thu tiền chậm tiến độ theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Thanh tra Chính phủ khẳng định, UBND tỉnh Hà Nam chấm dứt các ưu đãi đầu tư (tiền thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu,…) tại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp cho 3 dự án (Nhà máy Hoa Sen Hà Nam, Nhà máy sữa Nutifood Hà Nam, Nhà máy sản xuất dược phẩm Hoa Thiên Phú) với lý do chậm đưa đất vào sử dụng so với tiến độ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư kể từ khi bàn giao đất trên thực địa, là không đúng quy định của Luật Đầu tư năm 2014 và Nghị định số 118 (2015) của Chính phủ.

Đối với số tiền trên 164 tỷ đồng hỗ trợ không đúng quy định của 4 dự án thuê đất tại Cụm Công nghiệp Kiện Khê I (Dự án nhà máy Hoa Sen Hà Nam, Dự án nhà máy sữa Nutifood Việt Nam, Nhà máy dược phẩm Hoa Thiên Phú…) Thanh tra Chính phủ yêu cầu: "Sau 1 năm kể từ ngày ban hành kết luận thanh tra, nếu chủ đầu tư các dự án không thực hiện thì chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra để xem xét, xử lý theo quy định".