Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng cao - Ảnh minh họa
Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng cao - Ảnh minh họa

Trong đó, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế từ đầu năm đến nay là 3.908,2 nghìn tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các DN ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý III/2022 cho thấy, DN lạc quan về tình hình sản xuất kinh doanh quý IV/2022 với 82,6% DN đánh giá sẽ ổn định và tốt hơn so với quý III/2022.

Ngoài ra, 38,6% DN đánh giá tốt hơn so với quý II/2022; 36% DN cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định và 25,4% DN đánh giá gặp khó khăn.

Riêng trong tháng 9, cả nước có 11.466 DN thành lập mới với số vốn đăng ký là 136.000 tỷ đồng và số lao động đăng ký là 61.900, tăng 194,1% về số DN, tăng 117,9% về vốn đăng ký và tăng 24,1% về số lao động so với cùng kỳ năm 2021.

9 tháng qua, cả nước có 112.800 DN đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 1.272,3 nghìn tỷ đồng và tổng số lao động đăng ký là 758.100, tăng 31,9% về số DN, tăng 6,4% về vốn đăng ký và tăng 16,8% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký bình quân một DN thành lập mới trong 9 tháng đạt 11,3 tỷ đồng, giảm 19,4% so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính cả 2.635,9 nghìn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của 38.700 lượt DN thay đổi tăng vốn, thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 9 tháng năm nay là 3.908,2 nghìn tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, còn có 50.500 DN quay trở lại hoạt động, tăng 56,1% so với 9 tháng năm 2021, nâng tổng số DN thành lập mới và DN quay trở lại hoạt động trong 9 tháng lên 163.300, tăng 38,6% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 18.100 DN thành lập mới và quay trở lại hoạt động.