Xét đề nghị của Công ty Cổ phần 873 xây dựng công trình Giao thông tại Công văn số 160523/CV-873CIENCO ngày 16/5/2023; của Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn tại Văn bản số 1689/UBND-QLĐT ngày 04/7/2023; đề xuất của Sở Xây dựng tại Văn bản số 2365/SXD-QHKT ngày 13/7/2023 về việc điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Riverview Lương Sơn, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn,

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết như sau:

Công tác tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ thực hiện theo Điều 51 Luật Quy hoạch đô thị hợp nhất tại Văn bản số 16/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 của Văn phòng Quốc hội; theo Mục 3, Khoản 4 và Điểm d, Khoản 1, Điều 1, Quyết định số 41/2022QĐ-UBND ngày 16/11/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi bổ sung Quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 (Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn là cơ quan quyết định điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Riverview Lương Sơn).

Yêu cầu UBND huyện Lương Sơn, Công ty Cổ phần 873 xây dựng công trình Giao thông thực hiện đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành.

Dự án khu nhà ở Riverview Lương Sơn, Hòa Bình. Ảnh: Báo Xây dựng
Dự án khu nhà ở Riverview Lương Sơn, Hòa Bình. Ảnh: Báo Xây dựng

Về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Sở Tài Nguyên và Môi trường đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Công ty Cổ phần 873 – Xây dựng công trình giao thông vào ngày 15/12/2021.

Kết quả kiểm tra, hiện trạng trên đất hoàn thành giải phóng mặt bằng, bàn giao mốc giới. Chủ đầu tư cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật như: Đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy,phù hợp quy hoạch cho tiết được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực.

Như vậy, 138 thửa đất giai đoạn 1 dự án Riverview Lương Sơn đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất căn cứ quy định Khoản 17, Điều 1, Nghị định số 148/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ.

Tương tự, ở Văn bản só 213/STNMT-QLĐĐ ngày 19/1/2022, Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Hoà Bình cũng ghi nhận: Hiện trạng, Công ty Cổ phần 873 đã nộp đủ số tiền sử dụng đất giai đoạn 2 vào ngân sách Nhà nước, được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với 125 thửa đất.

Cùng với đó, dự án Riverview đã được đầu tư xây dựng các công trình kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực.

Như vậy, 125 thửa đất ở giai đoạn 2 đề nghị chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Khu nhà ở Riverview Lương Sơn, xóm Mỏ, thị trấn Lương Sơn hiện đã được đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực, đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo thông báo kết quả kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trước đó, 263 các thửa đất gồm 71 lô biệt thự và 192 lô liền kề tại dự án này cũng được khẳng định đủ điều kiện giao dịch, chuyển nhượng tại Mục 3, Văn bản số 2505/UBND-KTN ngày 24/12/2021. Người dân được tự xây dựng nhà ở và chủ đầu tư đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở. Hiện nay, chủ đầu tư đã bàn giao đất trên thực địa và bàn giao sổ đỏ cho khách hàng. Dự án Khu nhà ở Riverview Lương Sơn được đánh giá là một trong những dự án được đầu tư và hoàn thiện hạ tầng cao cấp nhất tại Hòa Bình.