Theo đó,lãnh đạo UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tổ chức lễ hội đón giao thừa và bắn pháo hoa nổ dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 từ nguồn kinh phi vận động tài trợ xã hội hóa đối với 4 địa phương gồm thành phố Phú Quốc, thành phố Hà Tiên, huyện Kiên Lương và huyện Vĩnh Thuận.

Lãnh đạo UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tổ chức lễ hội đón giao thừa và bắn pháo hoa nổ của tỉnh năm 2023 tại thành phố Rạch Giá, có truyền hình trực tiếp.

Địa điểm bắn hoa Tết Nguyên đán tỉnh Kiên Giang: bắn pháo hoa đón giao thừa tại 4 địa phương
Rạch Giá, một trong những điểm bắn pháo hoa đón năm mới Quý Mão 2023 của tỉnh Kiên Giang.

Đối với các hoạt động phục vụ tết tại thành phố Rạch Giá, lãnh đạo UBND tỉnh giao Sở Văn hóa và Thể thao làm việc thống nhất với các đơn vị, nhà đầu tư báo cáo UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc cụ thể để cho ý kiến…

Trước đó, ngày 2/11/2022, lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao có Tờ trình số 1450/TI-SVHTT về việc xin chủ trương tổ chức các hoạt động tết, lễ hội đón giao thừa và bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.