Tại công văn số 661/BKHDDT – GSTĐĐT, theo đề xuất của Bộ KH-ĐT, Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 3 - đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức PPP do Bộ trưởng Bộ KH-ĐT là Chủ tịch; Phó Chủ tịch Hội đồng là Thứ trưởng Bộ KH-ĐT.

Các ủy viên Hội đồng gồm lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; lãnh đạo các bộ: GTVT, Tài chính; Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quốc phòng; Công an; Xây dựng; Tư pháp; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; lãnh đạo các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 3 - đầu tư xây dựng đường cao tốc theo phương thức PPP.

Do Dự án có tổng mức đầu tư lớn (56.520 tỷ đồng); phạm vi rộng (gồm 3 tỉnh/ thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh); được đầu tư theo phương thức PPP và sử dụng vốn nhà nước chiếm 47,3% tổng mức đầu tư Dự án nên cần phải đánh giá kỹ lưỡng về quy mô, hướng tuyến, phương án thiết kế, sơ bộ tổng mức đầu tư... trên cơ sở đó đánh giá về phương án tài chính, hiệu quả đầu tư và các nội dung khác của Dự án.

Trong khi đó, các thành viên của Hội đồng là đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, thực hiện nhiệm vụ thẩm định theo hình thức kiêm nhiệm, không có đủ thời gian và điều kiện để nghiên cứu chuyên sâu về kỹ thuật, công nghệ của Dự án phục vụ cho công tác thẩm định.

Vì vậy, Bộ KH-ĐT cho rằng cần thiết phải thuê tư vấn có chuyên môn, kinh nghiệm thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án nhằm đảm bảo tính khả thi, hiệu quả đầu tư.

Phối cảnh Dự án đường vành đai 4 - vùng Thủ đô.
Phối cảnh Dự án đường vành đai 4 - vùng Thủ đô.

Theo Bộ KH-ĐT, Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định chủ trương đầu tư dự án quan trọng quốc gia trong thời gian 90 ngày. Đồng thời, Bộ kiến nghị Thủ tướng cho phép lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm tra trong nước theo trường hợp đặc biệt. Giao cho UBND Hà Nội có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ liên quan quá trình thẩm định dự án, bố trí vốn chuẩn bị đầu tư phục vụ việc thẩm định, thuê tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đảm bảo tiến độ yêu cầu.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hội đồng được thuê tư vấn trong nước bảo đảm độc lập, khách quan với tư vấn lập Dự án để thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án theo quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm tra trong trường hợp đặc biệt. Hội đồng được sử dụng con dấu và tài khoản (nếu cần) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để phục vụ cho hoạt động của Hội đồng.

Văn bản nêu rõ, UBND thành phố Hà Nội có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ, bố trí vốn chuẩn bị đầu tư phục vụ việc thẩm định, thuê tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đảm bảo tiến độ yêu cầu.

Hội đồng tự giải thể sau khi kết thúc nhiệm vụ.

Quy mô dự kiến đầu tư khoảng 112,8km, quy mô 4 làn xe với bề rộng mặt cắt ngang là 17m (bề rộng cầu 17,5m) bao gồm 8 nút giao liên thông hoàn chỉnh giao cắt với đường hiện trạng cùng với các lối ra vào đường cao tốc bảo đảm khai thác an toàn, hiệu quả.