Nội dung công văn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao các ngành, địa phương, đơn vị liên quan có ý kiến tham mưu đề xuất việc bãi bỏ Quyết định số 709/QĐ-UBND, ngày 23/2/2022 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới phía Đông đường vành đai phía Tây, xã Đông Lĩnh (nay là phường Đông Lĩnh), TP Thanh Hóa.

Trong nội dung văn bản 16135/UBND-THKH, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các ngành, đơn vị liên quan, căn cứ các quy định của pháp luật, có ý kiến tham mưu đề xuất việc bãi bỏ Quyết định số 709/QĐ-UBND đảm bảo trình tự, thủ tục, thẩm quyền theo quy định; báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa chậm nhất vào ngày 5/11/2022.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp và các ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và các quy định hiện hành của pháp luật; trong quá trình thẩm định, tham mưu, cho ý kiến về đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư trực tiếp trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh việc thẩm định, cho ý kiến về các nội dung theo quy định, yêu cầu phải báo cáo, làm rõ sự phù hợp của dự án đối với các cấp độ quy hoạch xây dựng (quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết), quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch có liên quan (nếu có). Đồng thời, báo cáo giải trình, làm rõ cơ sở pháp lý của việc giao đất, cho thuê đất để nhà đầu tư thực hiện dự án; chỉ tham mưu đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án khi đảm bảo tất cả các điều kiện theo quy định; báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền.

Thanh Hóa: Đề xuất bãi bỏ chủ trương đầu tư dự án 1.200 tỷ đồng
Thanh Hóa đề xuất bãi bỏ chủ trương đầu tư dự án 1.200 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Trước đó, ngày 17/10/2022, UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản số 15454/UBND-THKH về việc tạm dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới phía Đông đường vành đai phía Tây, phường Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa.

UBND tỉnh Thanh Hóa, giao Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND TP Thanh Hóa khẩn trương rà soát, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong việc tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới phía Đông đường vành đai phía Tây, phường Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa khi dự án chưa phù hợp với quy hoạch chung TP Thanh Hóa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 84/QĐ-TTg ngày 16/1/2009.

Ngoài ra, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng giao Sở Xây dựng, UBND TP Thanh Hóa, theo chức năng, nhiệm vụ, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong việc tham mưu, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu công viên cây xanh Cồn Quán tại Quyết định 3449/QĐ-UBND ngày 2/5/2018; phê duyệt điều chỉnh cục bộ tại Quyết định số 7394/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực Đông ga đường sắt cao tốc Bắc Nam đến giáp phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa tại Quyết định số 3208/QĐ-UBND ngày 24/5/2015 không phù hợp với quy hoạch chung TP Thanh Hóa đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 84 ngày 16/1/2009.

Dự án Khu đô thị mới phía Đông đường vành đai phía Tây, phường Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa có tổng diện tích sử dụng đất khoảng 19,66 ha, bao gồm: Đầu tư hoàn chỉnh các công trình hạ tầng kỹ thuật San nền; giao thông; đầu tư hoàn chỉnh các công trình hạ tầng xã hội bao gồm: Các khuôn viên, công viên cây xanh; bãi đỗ xe; nhà văn hóa (mật độ xây dựng 40%, tầng cao 2 tầng); trường mầm non (mật độ xây dựng 40%, tầng cao 2 tầng); đầu tư xây thô, hoàn thiện mặt trước các công trình nhà ở liền kề (mật độ xây dựng 80%, tầng cao 2 tầng); biệt thự (mật độ xây dựng 60%, tầng cao 3 tầng) và đầu tư hoàn chỉnh các công trình nhà ở xã hội (mật độ xây dựng 40%, tầng cao 5 tầng). Sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở khoảng 984 căn trong đó: 314 căn nhà ở liền kề, 38 căn biệt thự và khoảng 632 căn nhà ở xã hội. Tổng vốn đầu tư của dự án dự kiến khoảng hơn 1.200 tỷ đồng, trong đó: sơ bộ chi phí thực hiện dự án là 1.168,2 tỷ đồng; sơ bộ chi phí bồi thường, GPMB là 45,1 tỷ đồng.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm (được tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất); người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu.