Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đồng Nai, ngoài nguyên nhân khách quan do quá trình thi công chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, biến động tăng giá nguyên vật liệu, thì các công trình bị chậm tiến độ do việc các nhà thầu tổ chức thi công nhỏ giọt, không bố trí đủ nguồn nhân lực, máy móc để bảo đảm thi công.

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đồng Nai làm việc cụ thể với từng nhà thầu. Trong trường hợp các nhà thầu cam kết khả thi thì tiếp tục cho thực hiện hợp đồng và cương quyết cắt hợp đồng đối với các nhà thầu không khả thi.

Khi thực hiện cắt hợp đồng với các nhà thầu chậm tiến độ cần thông báo và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư không cho các đơn vị này tham gia các gói thầu khác trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới.

Trong 6 gói thầu bị đề nghị chấm dứt, thanh lý hợp đồng này có: 2 trường tiểu học, 2 trường THCS, 1 chợ và 1 trung tâm văn hóa. Sau hơn 1 năm thi công, các công trình này mới chỉ đạt khoảng 15% tổng khối lượng theo hợp đồng.

Đề nghị chấm dứt 6 gói thầu vì thi công ì ạch tại khu tái định cư sân bay Long Thành. Ảnh: Thương Trường
Đề nghị chấm dứt 6 gói thầu vì thi công ì ạch tại khu tái định cư sân bay Long Thành. Ảnh: Thương Trường

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai, Khu tái định cư Lộc An-Bình Sơn có diện tích hơn 280ha, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đồng Nai làm chủ đầu tư. Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn có diện tích hơn 280ha, là nơi bố trí tái định cư cho tất cả các hộ dân có đất bị thu hồi thuộc dự án Sân bay Long Thành đủ điều kiện bố trí tái định cư.

Tại khu tái định cư có 11 công trình (gói thầu) xã hội gồm: 8 trường học (từ mầm non đến trung học cơ sở), 1 chợ, 1 trung tâm văn hóa và 1 trụ sở Ủy ban nhân dân xã.

Trong năm 2021, các công trình này lần lượt được khởi công song đến nay, chỉ có 2 công trình (trường mầm non và trụ sở Ủy ban Nhân dân xã) đã hoàn thành; 3 công trình khác thi công đạt hơn 80% khối lượng. Còn 6 gói thầu còn lại mới chỉ hoàn thành khoảng 15% phần việc. Đây là những gói thầu mà Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đề nghị tỉnh chấm dứt, thanh lý hợp đồng.