Cụ thể, Bộ GTVT thực hiện điều chỉnh phạm vi đầu tư, trong đó điểm đầu Dự án tại Km0+00 (kết nối đường cao tốc Thái Nguyên – Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn); điểm cuối dự án tại Km28+400 (kết nối đường cao tốc Bắc Kạn – Cao Bằng, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn). Giai đoạn trước mắt, đầu tư đoạn tuyến nối dài khoảng 0,4km từ điểm cuối dự án đến Quốc lộ 3B và kết nối với đường Bắc Kạn – hồ Ba Bể, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Tổng chiều dài tuyến thuộc Dự án là khoảng 28,8km, trong đó tuyến cao tốc Chợ Mới – Bắc Kạn dài khoảng 28,4km, đoạn tuyến nối dài khoảng 0,4km.

Đầu tư cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn theo quy mô 4 làn gần 6.000 tỷ đồng

Tại Quyết định số 180, Bộ GTVT còn điều chỉnh quy mô thiết kế. Theo đó, tuyến đường cao tốc thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 5729:2012, đường cao tốc cấp 80, tốc độ thiết kế 80km/h, các công trình cầu thiết kế theo tiêu chuẩn TCVN 11823:2017; tuyến nối thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III, TCVN 4054:2005. Mặt cắt ngang tuyến cao tốc được đầu tư xây dựng 4 làn cao tốc hoàn chỉnh với quy mô nền đường rộng 22m, mặt đường rộng 20,5m; đầu tư xây dựng đoạn tuyến nối với quy mô nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m.

Trên trên tuyến có 4 nút giao liên thông, trong đó xây dựng nút giao liên thông với Quốc lộ3; xác định 3 nút giao liên thông khác và triển khai khi đủ điều kiện gồm: nút giao kết nối với khu công nghiệp Thanh Bình sẽ được đầu tư khi nâng cấp hoàn chỉnh tuyến cao tốc Thái Nguyên – Chợ Mới; nút giao với khu công nghiệp Thanh Mai – Thanh Vận sẽ được nghiên cứu triển khai khi tuyến đường kết nối với khu công nghiệp được đầu tư; nút giao kết nối vào TP Bắc Kạn (qua đường trục đô thị) sẽ được nghiên cứu thực hiện khi tuyến đường trục đô thị được đầu tư và triển khai đường cao tốc Bắc Kạn – Cao Bằng.

Với quy mô nói trên, Dự án có tổng mức đầu tư là 5.751 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến là chuẩn bị đầu tư năm 2021, cơ bản hoàn thành năm 2026.

Đầu tư cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn theo quy mô 4 làn gần 6.000 tỷ đồng

Về nguồn vốn và kế hoạch bố trí vốn, Bộ GTVT dự kiến trong giai đoạn 2021 – 2025 sẽ bố trí 4.804,3 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn đã được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 là 1.815,3 tỷ đồng; dự kiến cân đối từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách trung ương năm 2022 là 2.989 tỷ đồng. Giai đoạn 2026 - 2030 chuyển tiếp là 946,7 tỷ đồng.

Bộ GTVT giao Ban quản lý dự án 2 chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật có liên quan và tổ chức thực hiện dự án bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Trước đó, Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 1676/QĐ-BGTVT ngày 14/9/2021 phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn có quy mô 2 làn xe, nền đường rộng 12m, mặt đường rộng 11m; tổng mức đầu tư dự kiến là 2.017 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Thông báo số 29/TB-VPCP ngày 15/2/2023 và Thông báo số 63/TB-VPCP ngày 2/3/2023 thông báo các Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc “không đầu tư đường cao tốc 2 làn xe gây lãng phí vốn đầu tư, khai thác không hiệu quả và mất thêm thời gian, thủ tục để nâng cấp”.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ GTVT đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án 2 và các đơn vị liên quan lập và trình báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án từ quy mô phân kỳ 2 làn xe lên quy mô đường cao tốc 4 làn xe.