Đất khu công nghiệp là gì?

Đất khu công nghiệp là đất sử dụng vào mục đích xây dựng khu công nghiệp. Khu công nghiệp là khu vực có ranh giới địa lý xác định, chuyên sản xuất hàng công nghiệp và cung ứng dịch vụ cho sản xuất công nghiệp. Trong quá trình công nghiệp hóa thì khu công nghiệp được xây dựng ngày một nhiều, hiện nay có thể kể đến các tỉnh thành tập trung nhiều khu công nghiệp như Bắc Ninh, Bắc Giang, Bình Dương, Đồng Nai…

Đất khu công nghiệp là gì? Đất khu công nghiệp có được mua bán như đất ở hay không?

Quy định về đất khu công nghiệp

Đất khu công nghiệp có chế độ sử dụng gần giống như đất dịch vụ thương mại. Đất khu công nghiệp được Nhà nước cho doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thuê đất để sử dụng. Thời hạn thuê tối đa là 70 năm. Hết thời hạn trên người sử dụng đất có thể xin gia hạn nhưng thời gian gia hạn không dài hơn thời hạn nêu trên.

Nhà nước cho thuê đất đối với tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất.

Đối với phần diện tích thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm thì người được Nhà nước cho thuê đất có quyền cho thuê lại đất với hình thức trả tiền thuê đất hàng năm; đối với phần diện tích thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thì người được Nhà nước cho thuê đất có quyền cho thuê lại đất với hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê hoặc trả tiền thuê đất hàng năm.

Nhà đầu tư được miễn tiền thuê đất đối với diện tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất.

Trên đất khu công nghiệp được xây dựng gì?

Trên đất khu công nghiệp được phép xây dựng các công trình phục vụ hoạt động của một khu công nghiệp. Đó là các cơ sở sản xuất hàng hóa công nghiệp, cung ứng dịch vụ cho sản xuất nông nghiệp. Có thể kể đến như nhà máy, kho bãi… Và ngoài mục đích sử dụng như trên đất khu công nghiệp không thể sử dụng vào mục đích khác. Không được phép sử dụng đất khu công nghiệp để trồng lúa, để ở hay bất cứ mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng của một khu công nghiệp.

Đất khu công nghiệp có được mua bán như đất ở hay không?

Đất khu công nghiệp được phép mua bán khi được nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 174 Luật Đất đai năm 2013. Đối với đất khu công nghiệp được Nhà nước cho thuê trả tiền hằng năm thì không được mua bán. Điều kiện mua bán đất khu công nghiệp theo Điều 188 Luật Đất đai năm 2013. Cụ thể:

a) Có Giấy chứng nhận;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

Việc mua bán đất khu công nghiệp được thực hiện như các loại đất khác.