Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đất cây xanh là gì?

Điều 2 Khoản 3 Điều 3 Luật Đất đai 2013 quy định: “Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo một không gian sử dụng, phục vụ cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường,… Trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng của ngành, lĩnh vực đối với vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong một khoảng thời gian xác định”.

Đất cây xanh là đất được quy hoạch sử dụng vào mục đích trồng cây xanh thương đi liền với việc xây dựng công viên, sân chơi, khu sinh hoạt chung… Đât cây xanh có vai trò trong việc tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường nhất là ở các đô thị.

Diện tích đất cây xanh sử dụng công cộng trong đô thị được quy định tại Mục 2.6.3 Quyết định 04/2008/QĐ-BXD về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành, cụ thể như sau:

- Đất cây xanh sử dụng công cộng cấp ngoài đơn vị ở trong các đô thị bao gồm: công viên, vườn hoa phục vụ một hay nhiều đơn vị ở, tòan đô thị hoặc cấp vùng (bao gồm cả các công viên chuyên đề); diện tích mặt nước nằm trong khuôn viên các công viên, vườn hoa, trong đó chỉ tiêu mặt nước khi quy đổi ra chỉ tiêu đất cây xanh/người không chiếm quá 50% so với tổng chỉ tiêu diện tích đất cây xanh sử dụng công cộng ngoài đơn vị ở; không bao gồm các loại cây xanh chuyên dụng.

- Đối với đô thị miền núi, hải đảo chỉ tiêu diện tích đất cây xanh công cộng có thể thấp hơn nhưng không được thấp hơn 70% mức quy định....

Loại đất sử dụng vào việc trồng cây xanh

Đất trồng cây xanh có thể là đất sử dụng vào mục đích công cộng không nhằm mục đích kinh doanh như đất công viên, khu vui chơi, đường giao thông… Đất cây xanh cũng có thể là đất ở như dùng làm sân chơi, khu sinh hoạt chung của cư dân dưới các tòa nhà chung cư. Do đó không có loại đất dành riêng cho việc trồng cây xanh mà tùy vào từng trường hợp đất cây xanh được phân loại khác nhau. Nhìn chung đất cây xanh thường được sử dụng vào mục đích công cộng.

Có được phân lô bán nền, xây dựng nhà ở trên đất cây xanh

Như trên đã nói, đất cây xanh có thể là đất sử dụng vào mục đích công cộng, đất ở và thuộc loại đất khác tùy từng trường hợp. Do vậy việc có được phân lô bán nền, xây dựng nhà ở trên đất cây xanh hay không tùy thuộc vào hiện trạng sử dụng đất. Trường hợp đất cây xanh được sử dụng vào mục đích công ích như xây dựng công viên, đường giao thông… thì không được phép phân lô bán nền hay xây dựng nhà ở. Trường hợp này đất cây xanh thuộc quản lý của Nhà nước và đảm bảo sử dụng đúng mục đích. Nếu muốn phân lô bán nền, xây nhà ở thì phải chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở để bán cho người dân.

Ngoài ra, đất cây xanh cách li là loại đất khá dễ hiểu, là những khu đất trồng cây để cách ly các công trình có khả năng ảnh hưởng không tốt tới khu dân cư như cây xanh bao quanh các nghĩa trang, khu công nghiệp; hay cây xanh cách ly, bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật…

Lưu ý, tất cả các loại đất cây xanh đều không có chức năng ở, không được xây nhà ở.

Cẩn trọng khi mua đất cây xanh

Khi quyết định mua đất cây xanh cần quan tâm đến thông tin về đất mà quan trọng nhất là mục đích sử dụng. Trường hợp mục đích sử dụng đất cây xanh là đất xây dựng công viên, đường giao thông… thì không được phép bán. Đối vớt các trường hợp này người bán chắc chắn không có giấy tờ pháp lý về đất nên cũng không thể thực hiện giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Nếu người mua giao tiền trước hoặc đặt cọc trước rất có khả năng đã “mắc bẫy” lừa đảo.

Để kiểm tra đất về mặt pháp lý cần xem Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đây là loại giấy tờ bắt buộc phải có trong giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất.