Ngày 14/6, Thanh tra TP Đà Nẵng cho biết, TP Đà Nẵng vừa có quyết định thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai đối với 9 thửa đất lớn của Công ty CP Lương thực Đà Nẵng và Công ty CP Vật liệu xây dựng, xây lắp và kinh doanh nhà Đà Nẵng.

Danh sách 9 thửa đất gồm: 294 Cách mạng tháng Tám; 60 Hùng Vương; 16 Lý Thường Kiệt; 52 Nguyễn Chí Thanh; 751 Ngô Quyền; 49 Lý Thường Kiệt; 62 Tôn Đức Thắng; 95 Lê Lợi và 158 Nguyễn Chí Thanh.

Nội dung thanh tra về quản lý, sử dụng việc giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà đối với 9 thửa đất nêu trên.

Phạm vi thanh tra là từ khi phát sinh việc nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với Công ty CP Lương thực Đà Nẵng, Công ty cổ phần vật liệu xây dựng, xây lắp và kinh doanh nhà Đà Nẵng đến nay.

Theo Thanh tra TP. Đà Nẵng, việc thanh tra lần này được thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP. Đà Nẵng về việc giao Thanh tra TP. Đà Nẵng tổ chức thanh tra quản lý đất đai theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại khoản 5, Phần III của Báo cáo Kiểm toán (công văn số 126/KTNN-TH ngày 3/5/2019).

Trước đó, Kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước xác định có 8 thửa đất của Công ty cổ phần Lương thực Đà Nẵng sau cổ phần hóa đã chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất; đồng thời chuyển mục đích từ thuê đất sản xuất - kinh doanh sang đất ở đô thị có thời hạn sử dụng lâu dài.

Qua kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước nhận thấy, sau khi Công ty cổ phần Lương thực Đà Nẵng thực hiện cổ phần hóa, UBND TP.Đà Nẵng đã cho chuyển từ thuê đất sản xuất - kinh doanh sang giao đất có thu tiền sử dụng đất, đồng thời chuyển mục đích sử dụng đất đối với 8 thửa đất (298 đường Cách mạng tháng 8, 60 đường Hùng Vương, 16 đường Lý Thường Kiệt, 52 đường Nguyễn Chí Thanh, 751 đường Ngô Quyền, 49 đường Lý Thường Kiệt, 95 Lê Lợi, 62 đường Tôn Đức Thắng).

Song, Công ty hoàn toàn không có dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê; các thửa đất Công ty đang sử dụng làm văn phòng làm việc và cơ sở sản xuất kinh doanh. Do đó, các thửa đất trên không thuộc trường hợp được giao đất ở lâu dài.

Về trình tự thủ tục, cả 8 thửa đất của Công ty được chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất đều do UBND TP. Đà Nẵng chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường (trước năm 20008), Sở Xây dựng (sau năm 2008) và Hội đồng bán đấu giá TP. Đà Nẵng tham mưu việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, trong đó Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng (trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trườngN trước năm 2008 và Sở Xây dựng sau năm 2008) trực tiếp ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là trái quy định, không đúng trình tự thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

Việc xác định giá trị quyền sử dụng đất thiếu căn cứ, không phù hợp với các phương pháp xác định giá đất theo quy định như không có thông tin về giá của thửa đất tương tự đã chuyển nhượng, không thu thập thông tin rao bán trên thị trường.

Khu chung cư cao cấp F-Home Đà Nẵng của Công ty CP Lương thực Đà Nẵng nằm tại vị trí đắc địa số 16 Lý Thường Kiệt. Ảnh: Thanh niên
Khu chung cư cao cấp F-Home Đà Nẵng của Công ty CP Lương thực Đà Nẵng nằm tại vị trí đắc địa số 16 Lý Thường Kiệt. Ảnh: Thanh niên

Ngoài ra, sau khi UBND TP Đà Nẵng cho phép chuyển sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất mà không thẩm tra, thẩm định nhu cầu sử dụng đất của doanh nghiệp là không thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Ngay sau khi UBND TP cho phép chuyển sang hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất, Công ty cổ phần Lương thực Đà Nẵng đã chuyển nhượng 7/8 thửa đất cho cá nhân và sử dụng thửa còn lại ở 95 Lê Lợi để góp vốn kinh doanh để hình thành pháp nhân mới là Công ty cổ phần Bất động sản Chiến Thắng Việt Nam.

Việc chuyển nhượng và góp vốn kinh doanh đã mang lại cho Công ty khoản chênh lệch và thu lợi thể hiện trên báo cáo tài chính là 13,641 tỷ đồng so với giá phê duyệt của UBND Thành phố.

Tại thửa đất số 35 đường Cao Thắng, chủ trương của TP. Đà Nẵng là giao đất để xây dựng - kinh doanh ký túc xá sinh viên. Tuy nhiên, sau hai năm xây dựng và hoàn thành ký túc xá (2014), Công ty đã không tiếp tục thực hiện kinh doanh ký túc xá cho sinh viên mà tự ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất cho doanh nhiệp khác (Công ty cổ phần Xuân Việt) với giá chuyển nhượng 19,500 tỷ đồng. Việc chuyển nhượng là không thực hiện đúng chủ trương kinh doanh ký túc xá sinh viên.

Theo Kiểm toán Nhà nước, UBND TP. Đà Nẵng đã làm không đúng quy định khi cho phép Công ty cổ phần Lương thực chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất thuê sản xuất kinh doanh sang đất ở lâu dài, trong khi công ty không có dự án nhà ở để bán hoặc cho thuê; chuyển hình thức từ thuê đất sang giao đất không đúng trình tự…