Cụ thể, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 797/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán và Quyết định số 798/QĐ-XPVPHC về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả đối với Công ty CP Đầu tư và Xây dựng TSG (địa chỉ: số 183, đường Trường Chinh, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội).

Theo đó, Quyết định số 797/QĐ-XPVPHC của UBCKNN phạt tiền Công ty CP Đầu tư và Xây dựng TSG 60 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể Công ty CP Đầu tư và xây dựng TSG đã báo cáo không đúng thời hạn cho UBCKNN các tài liệu gồm: Báo cáo tài chính quý 2,3,4/2020; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; Báo cáo tài chính quý 1,2,3,4/2021; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; Báo cáo tài chính quý 1,2/2022; Báo cáo thường niên năm 2020, năm 2021; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, năm 2022; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020, Báo cáo tình hình qTSGuản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021, Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021.

Quyết định số 797/QĐ-XPVPHC còn phạt Công ty TSG số tiền 250 triệu đồng theo quy định điểm a khoản 5 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do chào bán, phát hành chứng khoán riêng lẻ nhưng không đăng ký với UBCKNN.

Công ty TSG bị phạt hơn 300 triệu đồng, buộc thu hồi cổ phiếu do phát hành nhưng không đăng ký. Ảnh minh họa
Công ty TSG bị phạt hơn 300 triệu đồng, buộc thu hồi cổ phiếu do phát hành nhưng không đăng ký. Ảnh minh họa

Trước đó Công ty CP Đầu tư và xây dựng TSG đã thực hiện đợt phát hành năm 2021 để tăng vốn từ 120 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng nhưng không đăng ký với UBCKNN.

UBCKNN buộc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng TSG thu hồi chứng khoán đã chào bán, phát hành; hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi tính theo lãi suất ghi trên trái phiếu hoặc lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng mà tổ chức, cá nhân vi phạm mở tài khoản thu tiền mua chứng khoán hoặc tiền đặt cọc tại thời điểm quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 5 Điều 8.

Thời hạn nhà đầu tư gửi yêu cầu là tối đa 60 ngày kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành, quy định tại điểm a khoản 9 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Còn tại Quyết định số 798/QĐ-XPVPHC, UBCKNN nêu rõ Công ty CP Đầu tư và xây dựng TSG đã thực hiện 2 đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông gồm: Đợt phát hành năm 2017 để tăng vốn từ 12 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng và đợt phát hành năm 2019 để tăng vốn từ 100 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng nhưng không đăng ký với UBCKNN.

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 1, khoản 2 Điều 65 Luật xử lý vi phạm hành chính và điểm a khoản 4 Điều 4 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, Công ty CP Đầu tư và xây dựng TSG phải thu hồi cổ phiếu đã chào bán và phải hoàn trả cho nhà đầu tư tiền mua cổ phiếu hoặc tiền đặt cọc (nếu có) cộng thêm tiền lãi tính theo lãi suất ghi trên trái phiếu hoặc lãi suất tiền gửi không kỳ hạn của ngân hàng mà tổ chức vi phạm mở tài khoản thu tiền mua cổ phiếu hoặc tiền đặt cọc tại thời điểm quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của nhà đầu tư.

Thời hạn nhà đầu tư gửi yêu cầu là 60 ngày kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp này có hiệu lực thi hành.