Dải phân cách giữa đường Hoàng Quốc Việt sẽ được thu hẹp để mở rộng lòng đường.

Tuyến có chiều dài khoảng 2,48km, dải phân cách giữa hiện hữu rộng trung bình từ 8m đến 11,5m được thu lại còn 4,4m để mở rộng mặt đường nhằm nâng cao năng lực giao thông. Khi đó, mặt đường xe chạy được mở rộng từ 6 làn xe lên 8 làn xe. Tổng mức đầu tư dự án hơn 25,6 tỷ đồng.

Phó Giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông Hoàng Văn Hùng cho biết, dự án sẽ không mua mới mà tận dụng toàn bộ số cây hiện có. Số lượng cây còn lại được đánh chuyển về trồng tại các tuyến đường thuộc huyện Quốc Oai và nút giao Đại lộ Thăng Long - đường 70 nhằm bảo đảm mỹ quan đô thị và tiết kiệm chi phí. Đồng thời, hệ thống sơn kẻ đường, biển báo, đèn tín hiệu giao thông, chiếu sáng được hoàn thiện đồng bộ sau khi mở rộng mặt đường.

Theo kế hoạch, dự án được thi công trong vòng 90 ngày.