Chi tiết kế hoạch vận hành thương mại metro số 1

Theo MAUR, dự án metro số 1 sẽ thực hiện kế hoạch triển khai các công việc còn lại trong năm 2024 với lộ trình khá chi tiết.

Cụ thể, vào tháng 4/2024 MAUR sẽ bàn giao trước 2 đoàn tàu và thiết bị cho Tư vấn chung NJPT để tiến hành công tác đào tạo sớm nhân sự vận hàng tuyến cho Công ty HURC1 (vận hành chính thức đoàn tàu và thiết bị của Dự án).

Tháng 5/2024 sẽ tiến hành Trial Run (vận hành thử nghiệm);

Tháng 6/2024, hoàn thành thi công cầu bộ hành.

Trong tháng 7 sẽ hoàn thành công tác đào tạo cho nhóm nhân sự lái tàu, vận hành, quản lý nhà ga, điều độ, bảo dưỡng chủ chốt. Đầu tháng sẽ vận hành thử nhưng không có sự tham gia của hành khách. Đồng thời, quá trình chạy thử nghiệm này sẽ rà soát kết quả đánh giá an toàn hệ thống đối với dự án.

Đến cuối tháng 7 sẽ tiến hành vận hành có hành khách trong giai đoạn thử nghiệm. Thời gian miễn phí vé 3 tháng cũng bắt đầu tính từ giai đoạn này.

Từ tháng 7-10/2024, tiếp tục thực hiện và hoàn thành công tác nghiệm thu PCCC cho dự án metro số 1; hoàn thành cấp chứng chỉ và thẩm định an toàn hệ thống; Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng tiến hành kiểm tra nghiệm thu các hạng mục công việc.

Đến quý 4-2024, metro số 1 sẽ vận hành thương mại toàn tuyến.

Metro số 1 có tổng mức đầu tư hơn 43.000 tỷ đồng. Công trình được phê duyệt từ năm 2007 nhưng phải đến năm 2012 mới chính thức khởi công có quy mô dài gần 20km với 3 ga ngầm và 11 ga trên cao. Dự án nhiều lần phải lùi tiến độ hoàn thành.

Đến nay, tiến độ toàn dự án đã đạt khoảng 98% khối lượng công việc.