Giá vàng trong nước

Nguồn: Công ty CP Dịch vụ trực tuyến Rồng Việt VDOS

Diễn biến giá vàng thế giới (Kitco)