Theo thông tin của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Hà Nội vừa qua trên thị trường đang lưu hành sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Rokmen XZ Premium. Sản phẩm này đã được Công ty TNHH dược phẩm Fusi (Cụm công nghiệp Thanh Oai, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) xác nhận không sản xuất.

Cảnh báo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Rokmen XZ Premium

Qua tra cứu dữ liệu, Cục An toàn thực phẩm chưa cấp Giấy Tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm cho sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Rokmen XZ Premium nêu trên.

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua và sử dụng sản phẩm nêu trên. Nếu phát hiện sản phẩm lưu thông trên thị trường đề nghị thông báo ngay cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.