Cảnh báo dự án H5-2 thuộc khu đô thị dịch vụ Hùng Thắng không thể 'mua đứt' 'cấp sổ hồng lâu dài'
Cảnh báo dự án H5-2 thuộc khu đô thị dịch vụ Hùng Thắng không thể 'mua đứt' 'cấp sổ hồng lâu dài'. Ảnh minh hoạ

UBND thành phố Hạ Long vừa có văn bản khuyến cáo việc kinh doanh mua bán căn hộ tại dự án Khu căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp tại lô đất H5-2, đa giác số 4, khu đô thị dịch vụ Hùng Thắng, thành phố Hạ Long.

Theo đó, Dự án “Khu căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp tại lô đất H5-2, Đa giác số 4, khu đô thị dịch vụ Hùng Thắng, thành phố Hạ Long” được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại các Quyết định số: 659/QĐ-UBND ngày 02/3/2021, 1569/QĐ-UBND ngày 19/5/2021, 703/QĐ-UBND ngày 17/3/2023 và được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số 4647208826 thay đổi lần thứ hai ngày 06/4/2023.

Theo các hồ sơ pháp lý của dự án thì mục tiêu của dự án là xây dựng khu căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp hiện đại... (không có đất ở, căn hộ chung cư để ở). Việc một số trang mạng quảng cáo “mua đứt”, “cấp sổ hồng lâu dài”... là không đúng với tính chất, mục tiêu của dự án.

Dự án trên không thuộc đối tượng được xác nhận đủ điều kiện huy động vốn theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở và Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh cũng không có văn bản thông báo việc đủ điều kiện được huy động vốn đối với dự án trên.

Vì vậy, các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đầu tư tại dự án “Khu căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp tại lô đất H5-2, Đa giác số 4, Khu đô thị dịch vụ Hùng Thắng, thành phố Hạ Long” cần nghiên cứu kỹ hồ sơ dự án đã được phê duyệt để xem xét, quyết định đầu tư và hợp tác đầu tư. UBND Thành phố sẽ không xem xét giải quyết tranh chấp, kiến nghị liên quan và đề nghị các bên giải quyết tranh chấp phát sinh theo quy định của pháp luật về dân sự (nếu có)